Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Global Media Journal Turkish Edition

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal medya üzerinde yeni nesil pazarlama ve türkiye bilgi & iletişim hizmetleri endüstrisinde sosyal ağların kullanımına yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği A.B.D1
Görüntülenme :
387
DOI :
Özet Türkçe :

Teknolojik gelişmelerin hızla hayatımızı şekillendirdiği günümüz dünyasında, işletmeler de kendilerini bu yeni anlayışa göre biçimlendirmek zorunda kalmışlardır. Üretici odaklı çalışan klasik iş modellerinin yerini, tüketici odaklı yeni iş fikirleri almaktadır. Tüketicilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerinin uzağında kalan firmalar, zamanla Pazar konumlarını kaybedecek ve yok olmaya mahkum olacaklardır. Bu anlayış kendini yeni iletişim kanallarında da göstermekte sosyal medya ağları işletmeler açısından bulunmaz imkanlar sunmaktadır. Çalışmamızda, öncelikle sosyal medya ağlarının kavramsal temellerine inilmiş, yeni nesil pazarlama kanalı penceresinden konuya yaklaşılmıştır. Daha sonra ise Türkiye Bilgi ve İletişim Endüstrisinde yer alan firmalar sosyal medya ağlarını kullanım biçimleri yönünden araştırılmış ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In today's world where technological progresses are quickly changing our lives, firms have to reshape themselves according to this new understanding. Classical business models that focus on producer are replaced by consumer centric new business ideas. Firms which are far away from needs and expectations of consumer will lose their market position and disappear over time. This view shows itself in new communication channels and social media networks offer incredible possibilities for firms. In our study, conceptual basics of social media networks are covered and approached from the new marketing point of view. After that, firms in Turkish Communication and Information Technologies Industry examined in respect of their social media networks usage and results have been evaluated.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :