Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Global Media Journal Turkish Edition

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşme sürecinde kimlik tartışmaları ve medyanın rolü: kosova örneği

Yazar kurumları :
İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü1
Görüntülenme :
449
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme finansal kaygılarla hazırlanmış ve kültürün küreselleşmesi ile sonuçlanmıştır. Günümüzde kendisine dayatılan kültüre maruz kalan insanlar kimliklerini sorgulamaya başlamışlar ve çeşitli arayışlara yönelmişlerdir. Bu nedenle kültürel kimlik oluşumları ortaya çıkmaktadır. Kültürün küreselleşmesi ulus devlet yapısını tahrip ederek çeşitli kültürel oluşumların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ortaya çıkan oluşumların nihai hedefi bir devlet oluşumudur. Bu süreçte medyanın rolü çok önemlidir. Bu makalede küreselleşme ile kültür arasındaki ilişki ortaya konularak kimliklerin oluşumunda medyanın rolü üzerinde durulmaktadır. Kimlik tartışmalarında medyanın rolünü ortaya koymak amacıyla Kosova'nın devletleşme süreci incelenmiştir. Bu süreçte kültürel değerlerin aktarılmasında ve benimsetilmesinde medyanın etkisi dikkat çekmektedir. Kültürel kimliklerin oluşumuna çok seslilik ve etnik açıdan bakan medya bu sürecin devam etmesine katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle ulus devletler için bölünme ve parçalanma süreci devam etmektedir. Bu süreçte medya kültürel kimliklerin üzerinde daha fazla durarak süreci hızlandırmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Globalization has been prepared financial concerns and resulted in the globalization of culture. Today, People exposed to the culture imposed on it began to question their own identity and headed towards various searches. Therefore, the formation of cultural identity is emerging. The globalization of culture by destroying the structure of the nation-state leads to the emergence of a variety of cultural formations. The ultimate goal is the formation of a state of the resulting entities. The role of the media is very important in this process. This article put forth the relationship between globalization and cultural identities in the formation of the role of the media. Identity debate the role of the media were examined to determine Kosovo's nationalization process. In this process the transfer of cultural values and the effect of the adoption of the media is remarkable. The facing the media in terms of ethnic and polyphony to the formation of cultural identities is continued to contribute to this process. Therefore, for the division and fragmentation of nation states is in the process. In this process, more emphasis on cultural identities in media is accelerated the process.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :