Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Global Media Journal Turkish Edition

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kültür diplomasisinin sınırları: türk kültürü ve sanatının uluslararası platformlarda tanıtımı (1980-2010)

Yazar kurumları :
Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü1
Görüntülenme :
469
DOI :
Özet Türkçe :

Kimlik ve kültürel çalışmalar ana başlığı altında temellendirdiğim çalışmamda 1980 sonrası yeniden yapılandırılan devlet politikasında kültür diplomasisinin önemi vurgulanacaktır. Uluslararası siyasetin beraberinde getirdiği dinamikler çerçevesinde Türk kültür ve sanatının kültürel miras sergileri kapsamında dış tanıtım aracı olarak kullanılması ele alınacaktır. 1980 sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın teşviki ile düzenlenen uluslararası sanat sergileri, festivaller ve 'Türk yılı' etkinlikleri bağlamında Türkiye'nin ve Türk kültürünün küreselleşme süreci içinde nasıl ve hangi araçsallar vasıtasıyla tanıtıldığı irdelenecektir. Sergilerin ve süreli olarak düzenlenen diğer kültürel faaliyetlerin uluslararası platformlarda tanıtılmasının bir çeşit kültürel reklam kampanyasına dönüştürülmesinin açmazları ele alınacaktır. 1980 sonrasında uluslararası platformlarda düzenlenen etkinliklerde meydana gelen içeriksel değişimler sosyo politik nedenleriyle ele alınmaya çalışılacaktır. Küresel bakış açısından incelendiğinde, uluslararası sergiler ve Türk Yılı etkinlikleri farklı kültürlerin bir araya gelmesi açısından fırsat niteliğini taşımaktadır. Diğer taraftan Avrupa Birliği sürecinde kültürel ilişkileri geliştirmek için başvurulan bazı stratejiler Türk kültürünü tanıtmaktan çok pazarlamaya yönelik imgeler taşımaktadır. Birtakım ön yargıları yıkmak için kullanılan imgelerin daha sonra reklam amaçlı olarak yeniden kurgulanarak kullanılması, kültür politikasındaki temel sorunların başında gelmektedir. Bu temel sorunsal çerçevesinde bildirimde son otuz yıl içerisinde değişen kültür politikalarının milli temsillerde ne şekilde yansıdığı irdelenerek Türkiye'de kültür diplomasisinin nasıl yönetildiği sorgulanacaktır.

Özet İngilizce :

The study that I introduce below was represented under the title of identity and cultural studies focused on the dynamics of restructured cultural policy after 1980s. For promoting Turkish culture and art in international exhibitions, Turkish Ministry of Cultural Affairs and Tourism organized international activities such as Turkish years or seasons, and festivals. This study clarifies how and which ways Turkish culture and art are represented in the last thirty years. In addition to, analyzing promotional activities of Turkish art and culture in international scale exhibitions lead to negative consequences in terms of false description and oriental identity constructions. This paper aims to give basic socio-political reason behind the national representation in international art and culture exhibition. From looking at global perspective, these exhibitions are chance to show richness and value of Turkish culture. However, in the process of integration of EU (European Union), strategies that were utilized in international exhibition aimed at promoting cultural codes and images. In order to deconstruct prototypical image of Turkey, the exhibitions provided a site of nation seeing in a global art scene in a common ground. The basic question is that how national representation is changed in the last thirty years in Turkish cultural policy in terms of self representation and identity construction.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :