Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Global Media Journal Turkish Edition

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Internet, egemenlik ve devlet: internet'in ulusal ve uluslararası yönetime etkileri üzerine bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi1
Görüntülenme :
328
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, İnternet'in devlet özerkliğine tehdit oluşturma söylemini değerlendirirken aynı zamanda İnternet'in ulusal ve uluslararası yönetim açısından olumlu etkileri de olabileceği üzerinde odaklanmayı amaçlamaktadır. İnternet'in kontrol edilmesi gereken bir teknoloji yerine devlet egemenliğini ve meşruluğunu güçlendiren bir teknoloji olarak algılanmasının daha olumlu bir bakış açısı olduğunu savunmaktadır. Bu çalışma öncelikle İnternet'in devlet egemenliğini nasıl tehdit ettiğini değerlendirecek, ve bunu yaparken de küreselleşme ve küreselleşmenin getirdiği değişikliklerin devlet yapısına olan etkilerinden bahsedecektir. Yazının geri kalan kısmında ise değişmekte olan küresel yapı içersinde egemenlik kavramının yeniden yapılandırılması ve devletlerin bilgi ve iletişim teknolojilerine, özellikle İnternet'e, karşı olan tutumlarının devletlerin egemenlik ve güç yapısını nasıl olumlu yönde etkileyebileceği üzerinde durulacaktır.

Özet İngilizce :

This study in evaluating arguments of how the Internet heralds the end of state sovereignty aims to consider how the Internet both nationally and internationally can at the same time have positive influences on governance. This article claims that despite the general tendency to regard the Internet as a technology that needs to be controlled, it can also be seen as a tool that strengthens national and global governance. This article will firstly illustrate the conventional wisdom on how the Internet threatens state sovereignty. In doing so, it will consider arguments on globalization and its effects on the state. The second half of the article will focus on how in the face of globalization forces the concept of sovereignty can be restructured, and how the state's attitude towards information and communication technologies, particularly the Internet, can potentially strengthen state sovereignty and power structure.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :