Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Global Media Journal Turkish Edition

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hızlı yanıt veren kod aracılığıyla geleneksel gazete ile yeni medyanın yakınsaması

Yazar kurumları :
İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü 1
Görüntülenme :
516
DOI :
Özet Türkçe :

Enformasyon ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler geleneksel medyayı dönüştürmektedir. Geleneksel medya olarak kabul edilen televizyon, radyo ve basın teknolojisine dayanan ürünler (Burgelman, 1994, s. 193; Timisi, 2003, s. 80'den alıntı) içerisinde, geleneksel gazete bu dönüşümden en çok etkilenen bir iletişim aracı olarak en ön sıralarda yer almaktadır. Gazetelerin hem üretim süreçleri hem de okurların medya tüketim eğilimleri bu dönüşümün etkisi altındadır. Gazetelerin tirajları günden güne düşmeye, gazeteciler işlerini kaybetmeye ve gazeteler yeni enformasyon ve iletişim araçları ile rekabet edemeyerek birer birer kapanmaya başlamıştır. Gazeteler bu durum karşısında, toplum içerisinde sahip oldukları konumlarını koruyabilmek ve yeni enformasyon ve iletişim araçları özelinde İnternet karşısında varlıklarını sürdürebilmek için yeni bir arayış içerisine girmiştir. Bu noktada gazeteler tirajlarını arttırabilmek, en azından varlıklarını sürdürebilmek için QR kodu, gazete sayfalarında kullanarak etkileşimli bir gazete oluşturabilirler. Bu makalenin amacı, "QR kod, gazetelerin içerisinde bulundukları açmazdan çıkabilmeleri için bir alternatif olabilir mi?" sorusunun cevaplarını aramak olacaktır.

Özet İngilizce :

Developments in new information and communication technologies, most particularly the Internet, have transformed traditional media, with newspapers being the media format most affected by this transformation. Both newspaper production processes and media consumption trends have been significantly impacted by this transformation. Under these circumstances, newspaper circulation has steadily decreased, numerous journalists have lost their jobs, and newspapers have been run out of business because they have been unable to compete with new information and communication tools. As a result, newspaper companies have begun to search for ways to realign their positions in order to maintain their place in the community and to retain their assets. At that point the newspapers can create an interactive newspaper by way of using QR code in order to increase their circulation and to maintain their presence. The aim of this article is to search for the answer of the question "Can QR code be utilized as an alternative to the newspapers to break the deadlock?"

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :