Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Global Media Journal Turkish Edition

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir kitle iletişim aracı olarak televizyonun popüler kültür ürünlerini benimsetme ve yayma işlevi üzerine bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü1
Görüntülenme :
486
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz toplumlarında medya en etkili sosyal kurumlardan biridir ve medyanın ürettiği "dünyanın" içinde sanal gerçeklik yaşayan bireyler, yeni bir kültür biçimiyle karşılaşmaktadırlar. Medyanın, geleneğin kalıplarını kullanarak ürettiği bu kültür, popüler kültür olarak değerlendirilmektedir. Popüler kültür varlığını kitle iletişim araçlarıyla yaygınlaştırmakta ve insanları kitleleştirmek için en temel araç olarak görüntü ve seslerle geniş yığınlara ulaşabilen televizyonu, diğer kitle iletişim araçlarından çok daha yoğun olarak kullanmaktadır. Çağdaş toplum televizyon sayesinde daha fazla kitleselleşmekte ve kültür akıl almaz ölçüde görselleşmektedir. Popüler kültürün ve televizyonun karşılıklı ilişkisinin ve etkileşiminin inceleneceği bu çalışmanın ilk bölümünde, popüler kültür kavramının toplumsal yeri ve işlevinin yanı sıra, kitle iletişimin etkileme ve yönlendirme gücü üzerinde durulacak; kitle iletişimin popüler kültürü nasıl yaygınlaştırdığına ilişkin bir değerlendirme yapılacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde, en etkin kitle iletişim aracı olarak kabul gören televizyonun popüler kültür ürünlerini toplumsal hayata nasıl empoze ettiğine değinilerek, çağdaş insanın kitleleşmesinde televizyonun oynadığı rol, kullanılan görüntü ve söylem kapsamında değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

Popular culture is the prevailing group of ideas, perspectives and attitudes that are deemed preferred per an informal consensus within the mainstream of a given culture and collection of ideas created by popular culture permeates the everyday lives of the society. At this point media has an important role. Because, today (at least from the early 20th century onward), there is no other tool that effects society like the media. People are living in a new world which is created by the popular culture forms and these forms are enjoined by the mass media tools. Therefore, there is a loop and mutual relationship between popular culture and mass media. By this point, our core aim is to evaluate this mutual interaction and relationship between mass media and popular culture. In the first part of the study, we will try to explain theoretical framework of popular culture and mass media concepts and in the second part, we will examine the power and function of television and its discourse and fiction which is one of the most powerful tools spread the forms of popular culture to the society.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :