Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Global Media Journal Turkish Edition

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

“behzat ç. bir ankara polisiyesi” dizisinin alımlama analizi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü1, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
423
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" dizisinin izleyici tarafından nasıl alımlandığını ortaya koymak amacıyla tasarlanmıştır. 11 kişi ile gerçekleştirilen çalışmada, derinlemesine mülakatlar aracılığıyla alımlama estetiğine yönelik izleyici tasarımları mercek altına alınmıştır. Çalışmada, izleyicilerin iletilere karşı oldukça duyarlı olduğu tespit edilmiştir. Sosyo-demografik değişkenlerin sunulan içeriğe yönelik direnç açısından farklılık gösterdiği elde edilen bulgular arasındadır. Gençler arasında toplumsal gerçekliğe ilişkin anlam üretiminin medya gerçekliğine yatkın olduğu görülürken, ileri yaş grubu katılımcılar ile eğitimlilerin dizinin yönelimiyle örtüşmeyen anlamlar ürettiği görülmüştür. Görüşmelerde ayrıca, Behzat Ç. siyasi bir kişilik olarak nitelenmiş, belli parti ve cemaatlerin hedef alındığı görüşü öne çıkmıştır. Böylece Behzat Ç. izleyicisinin etkin ve duyarlı bir gözle her mesajı kendi düşünsel ve ideolojik çizgisine göre yorumladığı tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study was proposed to reveal how "Behzat Ç. An Ankara Detective" serial is perceived among audiences. The research was done by 11 participants and by means of deep engagements audience notions devoted to reception aesthetic were examined. It was confirmed that audiences were highly sensitive to messages. We acquired that socio-demographic variables differ from presented content in terms of resistance. While sense production related to social reality was closer to mass media reality among the youth, elder groups and educateds producted senses that did not coincide with tendency of serial. During the engagements, Behzat Ç. was characterized as a political person and the idea that certain political parties and communities were targeted became prominent. It was determined that the audience of Behzat Ç. interprets each message according to his or her intellectual and ideological framework with an active and sensitive eye.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :