Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Global Media Journal Turkish Edition

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A difficult choice for newspapers: advertisers or readers?

Yazar kurumları :
Maltepe University Faculty of Communication Department of Journalism1
Görüntülenme :
333
DOI :
Özet Türkçe :

Almost entire advertisement revenues are acquired by newspapers in print media. Along with rapid technological developments and the intensive competitive climate in newspaper sector; the gulf between high cost and low revenue has widened, and newspapers are obliged to subsidize this deficit with advertisement revenues. Newspapers in Turkey have two separate groups of customers. The first one of those groups is the advertisers and the other is the readers of that newspaper. Due to economic reasons, this compulsory dependency on advertisement revenue causes newspapers to fall into a paradox between advertisers and readers. In this article we will firstly explain advertisement and its place in marketing; then give information about the advertising sector and the distribution of Turkish advertising pie among media. Later, the relation between advertisers and readers that place newspapers in difficult circumstances will be explicated in detail, analysis and assessments will be made regarding about it.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Yazılı basın içerisinde çok küçük bir payı alan dergiler dışında, elde edilen reklam gelirlerinin neredeyse tamamına yakını gazetelerin elinde bulunmaktadır. Teknolojik ilerlemenin çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ve rekabetin oldukça şiddetli olduğu gazete sektörü içerisinde, maliyetlerin yüksekliği ve gelirlerin düşüklüğü arasındaki uçurum yükseldikçe, gazeteler bu açıklarını reklam gelirleri ile desteklemek durumunda kalmaktadırlar. Gazetelerin reklamverenler ve okuyucular olmak üzere hitap ettiği iki ayrı kesim bulunmaktadır. Gazetelerin ekonomik nedenlerden ötürü, zorunlu olarak reklam gelirlerine olan bağımlılığı, gazeteleri reklamverenler ve okuyucular arasında bir paradoksun içine sokmaktadır. Bu makalede ilk olarak reklam ve pazarlamadaki yeri hakkında çeşitli açıklamalar yapıldıktan sonra, reklamcılık sektörü ve Türkiye'deki reklam pastasının mecralara göre dağılımı hakkında bilgiler verilecektir. Daha sonra ise bu veriler ışığında, gazeteleri oldukça zor durumda bırakan reklamveren ve okuyucu ilişkisi ayrıntılarıyla irdelenecektir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :