Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

GJEBS (Global Journal of Economics and Business Studies)

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ulusal fon döngüsünü sınırlandıran bir faaliyet olarak tefecilik

Yazar kurumları :
Giresun Üniversitesi, Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
379
DOI :
Özet Türkçe :

Tefecilik, yetkili makamlardan izin alınmadan yapılan faiz karşılığı ödünç para verme işlemi olarak tanımlanmaktadır. Suç niteliğinde olan bu işlem finansal kaynakların ticari ve sınaî nitelikli yatırım işlemlerine yönlendirilmesine ve finansal kurumların fon toplayarak getiri elde etmesi ve yatırımcılara bu fonun aktarımı süreçlerine engel olmakta, ulusal ekonomik gelişmeye önemli ölçüde sekte vurmaktadır. Bu çalışmanın konusu ve kapsamını resmi ve finansal kurumlardan alınan mali nitelikli bilgiler yoluyla tefecilik faaliyeti ve boyutlarının incelenmesi ve yorumlanması oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı tefecilik faaliyeti ve finansal kurumlar işlevleri ilişkisini kurarak bu yolla kullanılamayan finansal kapasitenin belirlenmesidir. Çalışmanın katkısı söz konusu faaliyetin engellenmesi halinde finansal kapasitenin artırılması durumunda oluşabilecek yatırım imkânları ve sağlayacağı sosyal yararlar açısından olası ekonomik gelişim imkânlarının belirlenmesidir.

Özet İngilizce :

Usuriousness is defined as a process of moneylending that intends obtaininig interest without permission of authorized offices. This process which is a kind of crime, has blocked inducement of financial resources into investment process and obtaining returns of financial instutitions from gathering funds, also has impeded national economic improvements essentialy. The subject and scope of this study are investigating and explication of usuriousness activity and its dimensions from using fiscal informations that has obtained from formal and financial institutions. The aim of this study is defining unused financial capacity owing to establishing relation between usuriousness activity and financial institutions' functions. The contribution of this study is to determine possible economic improvement opportunities that have been a result of investment possibilities and social benefits from blocking mentioned activity and increasing finacial capacity.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :