Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

GJEBS (Global Journal of Economics and Business Studies)

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The effect of institutional variables on fdi inflows: evidence from upper-middle income countries

Yazar kurumları :
Gümüşhane Üniversitesi İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
264
DOI :
Özet Türkçe :

For two decades, the relationship between institutions and foreign direct investment (FDI) is receiving a growing attention as a result of increasing economic globalization and international trade promoting democracy all over the world. In this paper, we investigate the impact of institutional variables, social, economic and political, on foreign direct investment inflows into 54 upper-middle income developing countries applying panel data regressions for the period 1995-2011. The findings suggest that the institutional variables have significant effect on FDI inflows but their impact is weaker than macoreconomic variables. Especially, the market size indicators, population growth rate, global competitiveness and international country risk play a major role in attracting FDI.

Özet İngilizce :

Geçen yirmi yılda uluslararası ticaretin tüm dünyada demokrasiyi teşvik eder hale gelmesi ve artan ekonomik globalizasyonun sonucu olarak, kurumlar ve doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) arasındaki ilişki, giderek artan bir ilgi görmüştür. Bu çalışmada, sosyo ekonomik ve politik kurumsal değişkenlerin doğrudan yabancı yatırımlara olan etkisini 54 üst-orta gelir grubundaki gelişmekte olan ülke için panel data regresyon tekniğini kullanarak 1995-2011 dönemi için analiz etmekteyiz. Ampirik bulgulara göre kurumsal değişkenler DYY üzerine anlamlı etkiye sahiptirler ancak makroekonomik değişkenlerin DYY üzerine etkisi kurumsal değişkenlerden daha güçlüdür. Özellikle, piyasa hacmi göstergesi olan değişkenler, nüfusun artış hızı, global rekabet edebilirlik ve uluslararası ülke riski DYY'nin ülkeye girişinde önemli rol oynamaktadır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :