Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

GJEBS (Global Journal of Economics and Business Studies)

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sürdürülebilirlik ve yerel ekonomiye katkısı yönlerinden orman ürünleri sanayi

Yazar kurumları :
Gümüşhane Üniversitesi1, Karadeniz Teknik Üniversitesi2
Görüntülenme :
386
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkelerin kalkınmasında doğal kaynaklar önemli bir etkendir. Doğal kaynakların yeryüzünde farklı dağılmış ve farklı rasyonellikte kullanılmış olması bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının da nedenidir. Doğal kaynaklarını /sermayelerini ekonomik sermayeye dönüştürebilmiş ülkeler günümüz gelişmiş ülkeleridir. Geçmişte bu dönüşüm yapılırken çevreye verilen zarar dikkate alınmamış, daha çok üretim miktarı, birim maliyetler ve verimlilik önemsenmiştir. Yetmişli yıllara gelindiğinde bu durumun sürdürülebilirliğinin olmadığı görülmüş ve kalkınmanın ekonomik ve sosyal boyutlarına sürdürülebilirlik de eklenmiştir. Ormancılık faaliyetleri sonucu elde edilen asli ürünler, Orman ürünleri sanayinin hammaddesini oluşturmakta ve bu sektörce işlenerek katma değeri daha yüksek ara ve son ürünlere dönüştürülmektedir. Hammaddesinin yenilenebilir bir kaynak olması ve coğrafi olarak ülke geneline yayılmış olması, orman ürünleri sanayi işletmelerini hem sürdürülebilir kalkınma hem de yerel ekonomi açısından önemli kılmaktadır. Bu çalışmada, odun işleyen sanayilerin, sürdürülebilirlik ve yerel ekonomi kavramlarının gerekliliklerini nasıl karşıladıklarının gösterilmesi amaçlanmaktadır. Orman ürünleri sanayinin sahip olduğu özellikler bakımından, sürdürülebilirliğe ve yerel ekonomilere katkı sağlayabileceği sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

Natural resources are an important factor for the development of countries. Different distribution of the natural resources on the earth and their use in different rationality are also the cause of interregional development level differences. Countries who have achieved to convert their natural resources to economic capital are today's developed countries. Environmental damage was not taken into account in the past during this transformation but the amount of production, unit costs, and productivity was considered instead. It was seen in the early seventies that this situation is not sustainable and so sustainability was also added to the economic and social dimensions of development. Primary wood products obtained as a result of forestry activities constitute the raw material of the forest industry and they are converted to the higher value-added products by processing. Forest products industry is important both for sustainable development and the regional economy since its raw material is a renewable resource and it spreaded out throughout the country geographically. In this study, it is aimed to introduce how wood-processing industries meet the requirements of the concepts of sustainability and local economy. It is concluded that the properties owned by the forest products industry contribute to sustainability and local economies.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :