Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

GJEBS (Global Journal of Economics and Business Studies)

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel sinizm, iş performansını etkiler mi? iş tatminin aracılık etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bayburt Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü 1
Görüntülenme :
486
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; örgütsel sinizm, iş tatmini ve iş performansı arasındaki ilişkileri ortaya koymak ve iş tatmininin, örgütsel sinizm ve iş performansı arasındaki ilişkide bir aracılık etkisinin olup olmadığını incelemektir. Çalışma ankete dayalı bir alan araştırmasıdır. Çalışmanın örneklemini, Bayburt ve Karadeniz Teknik üniversitelerinde görev yapan toplam 105 akademisyen oluşturmaktadır. Araştırma sonuçları; örgütsel sinizmin, hem iş tatmini hem de iş performansını kısmen ve negatif yönde etkilediği; iş tatmininin ise iş performansını tamamen ve pozitif yönde etkilediği ve bununla birlikte iş tatmininin, örgütsel sinizm ve iş performansı arasındaki ilişkide tam aracılık etkisine sahip olduğunu göstermiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to examine the relationships between organizational cynicism, job satisfaction and job performance and whether a mediating effect of job satisfaction on the relationship between the organizational cynicism and the job performance or not. The sample of the study consists of the total 105 academicians working in Bayburt and Karadeniz Technical Universities. The research results show that organizational cynicism partially and negatively affected both job satisfaction and job performance, and job satisfaction totally and positively affected job performance, and however job satisfaction had a full mediating effect on the relationship between organizational cynicism and job performance.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :