Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

GJEBS (Global Journal of Economics and Business Studies)

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamuda bir yapılanma dönüşümü olarak e-devlet ve e-yönetişim ilişkisi üzerine

Yazar kurumları :
Gümüşhane Üniversitesi, İ.İ.B.F., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü1, Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü2
Görüntülenme :
428
DOI :
Özet Türkçe :

Dijital enformasyonun her alanda etkisini gösterdiği günümüzde, kamu yönetimi anlayışında da köklü değişimler belirmektedir. Köklü değişimlerin başında kamu yönetimlerinde bilgi teknolojileri kullanımının yaygınlaşması ve kamu yönetiminin yeniden yapılanması gelmektedir. Vatandaşlar ve işletmelerle etkileşimli olarak kamu yönetiminde her türlü faaliyetin elektronik ortam üzerine taşınması ile birlikte kamu alanında yönetsel hizmet ve uygulamaların birebir ve aracısız kullanılması mümkün hale gelmiştir. İnternet hizmetlerinin sosyal yaşamın önemli bir unsuru haline gelmesiyle devletin dijitalleşmesi ve kamu hizmetlerinin sunulmasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması yeni kavramları getirmiştir: e-devlet, e-demokrasi, e-yönetişim gibi. Bu makalede e-devlet ve onun sosyo-ekonomik kesimlerce içselleştirilmiş modeli olan e-yönetişim modeli kavramsal düzeyde açıklanmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Nowadays, digital information effects our lives, and the changeovers emerge in the public administration approach. Becoming widespread of the usage of information technologies in the public administration and restructuring the public administration are uppermost factors of the changeovers. It is possible to use the managerial services and the applications as the most efficacious and unmediated in the public administration, because of transfering the interactions between citizens, managements, and public officials about vertical business to electronic media. Internet services have been important elements of communal living, so new notions enter in the academic literature in the context of digitalizing the government and presenting public service: such as e-government, and e-democracy, and e- governance. The article explains e-government and the model of e-governance which is internalized by socio-economics sectors in a conceptual framework.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :