Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

GJEBS (Global Journal of Economics and Business Studies)

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletme kuluçkalarında sunulan destek hizmetlerinin yeni kurulan firmaların hayatta kalabilirliği üzerine etkisi: iş geliştirme merkezleri (işgem) örneği

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2
Görüntülenme :
358
DOI :
Özet Türkçe :

İşletme kuluçkaları; sundukları çeşitli destek hizmetleri sayesinde yeni girişimlerin oluşumunu ve gelişimini ve bu girişimlerin hayatta kalmasını amaçlayan destek mekanizmalarıdır. Bu çalışmanın amacı; işletme kuluçkalarının ve sunulan hizmetlerin firma performansına etkisinin İŞGEM bağlamında araştırılmasıdır. Çalışma, Türkiye genelinde 12 İŞGEM ve 414 firmayı kapsamaktadır. Oluşturulan araştırma modeli çerçevesinde; İŞGEM hizmetleri (1) büro hizmetleri, (2) paylaşılan/ortak hizmetler, (3) eğitim hizmetleri ve (4) danışmanlık hizmetleri olmak üzere 4 kategoriye ayrılmış ve analiz sonucunda tüm hizmet gruplarının firmaların hayatta kalma olasılıkları üzerinde önemli ve pozitif etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Business incubators are mechanisms which aim to formation and development of new ventures and to survive of these ventures through various supportive services. The aim of this study is to examine the effects of business incubator programs and its services on tenant firm performance in the context of Business Development Centers (İŞGEMs). The study consists of 414 firms and 12 business incubators in Turkey. Within the framework of research model, business incubator services were categorized in 4 groups as (1) office services, (2) shared/common services, (3) education/training services and (4) counseling services and results show that all service groups have significant and positive effects on firms' survival probabilities.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :