Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

GJEBS (Global Journal of Economics and Business Studies)

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bölgesel inovasyon sistemleri: başarı koşulları ve politika çıkarımları

Yazar kurumları :
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü1, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
333
DOI :
Özet Türkçe :

İnovasyon sürecinin doğasına ilişkin teorideki dönüşümler sonucunda ortaya çıkan inovasyon sistemi yaklaşımı sektörel, bölgesel ve ulusal düzeyde ele alınabilmektedir. Bölgelerin inovatif (yenilikçi) kapasitesini arttırmayı amaçlayan bölgesel inovasyon sistemi uygulamaları Batı'da uzun yıllardır uygulanmaktadır. Bölgesel inovasyon sistemleri oluşturulmasında başarılı örneklerin incelenmesi ve geçmiş deneyimlerin başarı unsurlarının ortaya koyulması, yeni uygulamalara da ışık tutmaktadır. Türkiye'de de son zamanlarda bölgesel inovasyon sistemleri oluşturulması çabalarının arttığı görülmektedir. Bu çalışma, bölgesel inovasyon sistemlerinin kurulması ve başarıyla uygulanması konusunda Batı'daki uygulamaların deneyimlerinden yararlanarak bir takım politika önerileri sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmada, bölgesel inovasyon sistemi kavramı, ortaya çıkışı, unsurları, başarı koşulları ve politikaları ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Çalışma sonucunda, bölgelere rekabet üstünlüğü kazandırılması ve başarılı bir bölgesel inovasyon sistemi oluşturulması konusunda dört önemli faktör belirlenmiştir. Bunlar; (i) bölgeye-özgü sektörel kümelenmeler, (ii) yerel ve küresel ağbağlar, (iii) eğitim-bilim altyapısı ve üniversite ile bağlantılar, (iv) girişimcilik destek politikalarıdır.

Özet İngilizce :

Innovation system approach, as a result of change in understanding of the innovation process, can be examined in sectoral, regional and national level. Regional innovation system initiatives which aim at increasing the innovative capacity regions have been implemented in the West for a long time. Examining the successful cases and defining the success factors of past experiences will shed light on new efforts on establishing regional innovation systems. In Turkey, efforts of building regional innovation systems have recently increased. This study aims to provide several policy recommendations on the successful formation and implementation of regional innovation systems with the help of Western experiences. In the study, the concept of regional innovation system is examined in detail in terms of its emergence, elements, success conditions and policies. As a result of the study, it is concluded that four factor became prominent in building regional innovation system and gaining regional competitive advantage. These factors are (i) region-specific sectoral clusters, (ii) local and global networks, (iii) education/science infrastructure and links with university, and (iv) entrepreneurship supporting policies.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :