Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

GJEBS (Global Journal of Economics and Business Studies)

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği’nin bölgesel ekonomik kalkınma politikası

Yazar kurumları :
Gümüşhane Üniversitesi, İİBF-İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
356
DOI :
Özet Türkçe :

Avrupa Birliği dünyanın en önemli ekonomik entegrasyonlarından biri olmasına rağmen gerek Birlik ülkeleri arasında gerekse de Birlik ülkeleri içinde refah düzeyleri bakımında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle Avrupa Birliği tarafından yerel ve bölgesel ekonomik kalkınma politikası bölgeler arasındaki gelir eşitsizliğini ortadan kaldırmak için 1957 Roma Anlaşması'ndan itibaren başvurulan en önemli politikalardan biri olmuştur. Avrupa Birliği bölgesel politikalar ile her bölgeyi kendi potansiyeline uygun desteklemeyi ve bu bölgelerdeki yatırımlar için ihtiyaç duyulan fonları aktararak bölgesel düzeyde ekonomik büyümeyi artırmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmanın amacı da Avrupa Birliği tarafından uygulanan bölgesel kalkınma politikaları tarihsel süreçte ele almak ve bu politikaların uygulamadaki sonuçlarını yakınsama ve ıraksama teorileri bağlamında ortaya koymaktır.

Özet İngilizce :

Although the European Union is one of the most important economic integrations of the world it has not been removed the large differences in the level of welfare both between and within European Union countries. Thus the local and regional economic development policy has become one of the major policies of the European Union to remove income inequality among regions since the Treaty of Rome in 1957. With the regional policy the European Union aims to support each region introduce its full potential and increase economic growth at regional level by transferring needed founds to investment in this regions. The basic aim of this study is to demonstrate the regional economic development policies applied by the European Union in the historical process and show the conclusions in the practices of these policies in the context of theories of convergence and divergence.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :