Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

GJEBS (Global Journal of Economics and Business Studies)

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

An investigation on the effect of defense expenditure on economy in turkey

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Milli Savunma Bakanlığı (TR Ministry of Defense) 1
Görüntülenme :
305
DOI :
Özet Türkçe :

Defense expenditure, made to sustain sovereignty of a country and permanence of national existence and an increasing function of threat against national integrity, is the share allocated from national income despite welfare loss. Despite peace treaties made after the second world war, global defense expenditures have been increasing to up to now because of developments in chemical and biological weapon technology, terrorism and petroleum war and still one of the biggest share allocated from budgets of countries if for defense expenditures. Although defense expenditure has a crucial place in the budget share of a country it may vary from country to country depending on political structures, geopolitical location and socio-economic conditions of the country. The variety of these factors creates difficulties in terms of defense expenditures particularly in international comparisons. In this context the purpose of this study is to investigate the impact of defense expenditure on the economy. In this paper, the level of defense spending in Turkey and its possible effects on the economy, the correlation between defense spending and inflation, foreign trade, economic growth and employment will be examined.

Özet İngilizce :

Ülkelerin egemenliğinin ve ulusal varlığının devamının sağlamak için yapılan ve ülke bütünlüğüne yönelik tehditlerin artan bir fonksiyonu olan savunma harcamaları, refah kaybı olasılığına rağmen ülkelerin milli gelirlerinden ayırdıkları paydır. Dünyada savunma harcamaları İkinci Dünya Savaşı sonrası yapılan barış antlaşmalarına rağmen kimyasal ve biyolojik silah teknolojilerinin gelişmesi, terörizm ve petrol savaşları gibi nedenlerle günümüze kadar artma eğilimi göstermiş ve ülkelerin bütçelerinden ayırdıkları en büyük paylardan biri olmaya da devam etmektedir. Savunma harcamaları ülkelerin bütçelerinde önemli bir yere sahip olmasına rağmen ülkelerin siyasi yapıları, jeopolitik konumları ve sosyo-ekonomik durumlarına bağlı olarak ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Bu faktörlerdeki farklılık savunma harcamaları açısından özellikle uluslararası karşılaştırmalarda güçlük yaratmaktadır. Askeri gücün bir göstergesi olarak alternatif kullanım alanlarından çekilen savunma harcamalarının ekonomi üzerine etkisini değerlendirmek ülkeler için oldukça önemlidir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, savunma harcamalarının ekonomi üzerindeki etkisini araştırmaktır. Çalışmada, Türkiye'deki savunma harcamalarının düzeyi ve Türkiye ekonomisi üzerindeki olası etkileri; savunma harcamaları ile enflasyon, dış ticaret, ekonomik büyüme ve istihdam arasındaki korelasyon incelenecektir.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :