Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yönetim kuramları ve örgütiçi çatışmalar

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi, Turizm İşl. ve Otelcilik Y.O.1
Görüntülenme :
317
DOI :
Özet Türkçe :

İşletmelerde ve örgüt içinde çeşitli aşamalarda yaşanan çatışmayı, geçmişten günümüze yönetim teorileri farklı açılardan ele almış ve konuya farklı yaklaşımlarda bulunmuşlardır. Çalışmada, bu yönetim kuramlarının örgütiçi çatışma konusuna bakış açıları irdelenmeye çalışılmıştır. Örgütte insan ögesini dikkate almadan biçimsel örgüt yapısını ayrıntılı bir biçimde inceleyen klasik yönetim yaklaşımına göre örgütte yaşanan her türlü çatışma gereksizdir ve örgütün bütününe zarar verir. Bu görüş çatışmanın, amaçlara ve hedeflere ulaşmayı engelleyen ve çok önemli olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına neden olan bir süreç olduğunu savunur. Neo klasik anlayışa göre çatışma, örgütlerin doğal yapısının bir sonucudur ve kaçınılmazdır. Bu kuram, bütün çatışmaların yıkıcı olmadığına ve özellikle grup çatışmalarının örgütsel ve toplumsal amaçları gerçekleştirmeye katkısı olduğuna inanmaktadır. Çağdaş yönetim kuramına göre ise kendi içerisinde hiç çatışma yaşanmayan bir işletmenin sağlıklı işlemesi mümkün değildir. Bu yönetim anlayışına göre çatışma, değişimin ve yeniliğin öncüsü durumundadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The management theories have differentially approached to the conflict lived in various levels in the facilities and organizations. In this study, it is aimed to examine the view points of these management theories to the conflict within the organization. According to classical administration theory, examining the formal organization form by ignoring the human factor in the organization, all kinds of conflicts within the organization are unnecessary and interfere the entire organization. This theory supports the idea that conflict is a process preventing to attain aims and targets. According to neoclassical theory, conflict is result of the natural form of organizations and unavoidable. This theory also believes that not all conflicts have negative effects; but especially, group conflicts contribute to organizational and social aims. According to modern administration theory, it is impossible for the organization to be able to run safely without any conflict within itself. This theory claims that conflict is the forerunner of change and novelty.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :