Yıl 2010, Cilt: 9 Sayı : 1 Sayfalar 37 - 62 2010-05-01
Soğuk Savaş Döneminde Avrupa’da Ortak Dış Politika Oluşturma Çabaları
Haydar EFE
25 261

Öz entrNowadays, EU intends to make itself an important and effective actor in global politics which speak with one voice and have influence on international issues. In order to achieve this goal, EU has developed an effective and coherent CFSP with the Maastricht Treaty. But, to understand the CFSP better, its historical background should be evaluated. The idea of a credible and effective CFSP has been a constant theme of European integration since the early 1950’s. The failure of the EDC Project in 1950’s was followed by “Fouchet Plan”in 1960’s. After two desperate initiatives, last but successful initiative was the establishment of European Political Cooperation EPC in 1970’s and 1980’s which enabled the construction of the CFSP in large scale. The modest experience of the EPC, therefore laid the framework for the establishment of the CFSP at Maastricht. This study aims at evaluating these three initiatives which paved the way for the creation of the CFSP and European Union states efforts to develop a coherent and effective foreign and security policy in the Cold War PeriodGünümüzde Avrupa Birliği AB , uluslararası sorunları etkileme gücüne sahip ve tek bir sesle konuşan, global politikada önemli ve etkili bir aktör olma amacındadır. Maastricht Antlaşması ile AB, bu amaca ulaşmak için etkin ve uyumlu bir Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ODGP geliştirmektedir. Fakat, ODGP’yi daha iyi anlayabilmek için ODGP’nin arka planı iyi değerlendirilmelidir. Güvenilir ve etkin bir ODGP oluşturma fikri, 1950’lerin başından beri Avrupa bütünleşmesinin değişmeyen konusudur. 1950’lerde Avrupa Savunma Topluluğu AST girişiminin ardından ikinci başarısız girişim, 1960’lardaki “Fouchet Planı” olmuştur. Bu iki başarısız girişimin ardından son, fakat başarılı girişim, 1970 ve 1980’lerde büyük ölçüde ODGP’nin altyapısını oluşturan Avrupa Siyasi İşbirliği ASİ sürecidir. Mütevazi ASİ tecrübesi, Maastricht’de ODGP’nin oluşumu için bir çerçeve oluşturmuştur. Bu çalışmada, Soğuk Savaş döneminde AT üyelerinin etkili ve tutarlı bir dış ve güvenlik politikası geliştirme çabalarının sonucu olarak ODGP’nin kuruluşunun yolunu açan bu üç girişim değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler

entrCommon Foreign and Security Policy, Cold War, European Political CooperationOrtak Dış ve Güvenlik Politikası, Soğuk Savaş, Avrupa Siyasi İşbirliğ
Avrupa Topluluğu ve Türkiye, TC. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, 2. Baskı, Ankara, Ocak 1993.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2010
Bölüm Research Article
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2010


Makalenin Yazarları
Haydar EFE