Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversitelerin kalkınmadaki rolü: babaeski meslek yüksekokulu örneği

Yazar kurumları :
Kırklareli Ü. Babaeski MYO1, Yalova Ü. Yalova MYO2
Görüntülenme :
355
DOI :
Özet Türkçe :

Genel anlamda kalkınma, bir ulusun hedeflenen gelişme sürecini gerçekleştirebilmesi için ulusal ekonominin, toplumsal ve siyasal yapının bir bütün olarak düzenlenmesidir. Tarihsel süreçte kalkınma için izlenen sürecin en belirleyici özelliklerinden biri az gelişmiş ülkelerin beşeri kaynaklarının sıkıntılarının giderilmesine ve refah seviyelerinin yükseltilmesine yönelik mevcut potansiyelin değerlendirilmesi olmuştur. Beşeri sermaye hem teknolojik gelişmeyi sağlayan, hem de bu gelişmeyi üretim, verimlilik dolayısıyla gelir artışına dönüştüren unsur olduğundan ekonomik kalkınmanın en önemli dinamiği olarak kabul edilmektedir. 20. Yüzyılın ikinci yarısı üniversitelere klasik bilimsel işlevlerinin yanında, toplumsal ve ekonomik yeni roller de yüklemiştir. Üniversiteler genel olarak bilimsel bilgi üreten ve yayan kuruluşlar olmalarının yanında kalkınmanın da temel dinamiklerinden biri olarak kabul edilmişlerdir. Meslek yüksekokulları da bu süreç içerisinde önceleri elitist olan üniversitelerin ve üniversite öğreniminin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan araçlar olarak görülmektedir. Bölgesel kalkınmanın dinamiği olarak kabul edilen üniversiteler artan beklentilere bağlı olarak sürekli değişim ve gelişim süreci içerisindedir. Üniversiteler tarafından yerel ekonomiye ve ülke kalkınmasına sağlanan katkılar, üniversite sayısının hızla arttığı yerlerde olduğu gibi ülkemizde de ( üniversiteler tarafından ) sağlanması beklenen temel katkılardır. Bu çalışmanın amacı kalkınma sürecinde, meslek yüksekokullarının rolünü ortaya koymaktır.

Özet İngilizce :

In general terms, development is a nation's co-ordination of national economy, social and political frameworks as a unity so that it can realize the aimed development process. In the historical process, one of the most determining qualities of the process followed for development has been the evaluation of existing potential related to relieving the problems of underdeveloped countries' human sources and raising their level of welfare. The human capital is accepted as the most important dynamics of economy because it is a factor that both provides technological development and turn this development into production, fertility thus the increase of income. The second half of the 20th century charged the universities with new social and economic roles as well as their classic scientific functions. Universities are accepted as one of the basic dynamics of development together with their being the institutions which generate and spread the knowledge as usually. Vocational schools are also seen as the means which enable the universities and university education, previously being elitist, to reach more people in this process. The universities accepted as the dynamic of regional development are always in the processes of changing and progression with regard to the increasing expectations. The contributions made to local economy and country development by the universities are the expected basic benefits in our country as well where the number of universities increases rapidly. The objective of this study is to reveal the role of vocational schools in the process of development.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :