Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinde ailesel faktörlerin etkisi üzerine bir uygulama

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Bandırma İ.İ.B.F İsletme Bölümü1, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İsletme A.B.D2
Görüntülenme :
533
DOI :
Özet Türkçe :

Küçük Bu çalısmanın amacı girisimcilik egilimini etkiledigi düsünülen; yetistirilis tarzı, aile geliri ve girisimci bir aileye sahip olma gibi çesitli ailesel faktörler ile üniversite son sınıf ögrencilerinin girisimcililik egilimleri arasındaki iliskiyi incelemektir. Çalısmada Balıkesir Üniversitesi son sınıf ögrencileri üzerinde yapılan bir alan arastırmasına yer verilmistir. Arastırmada anket teknigi kullanılmıs olup, veriler SPSS 15.0 paket programı aracılıgı ile analiz edilmistir. Elde edilen sonuçların yorumlanması için frekans analizi, Ki-Kare testi, Varyans analizi, Bagımsız T testi, Faktör analizi ve çapraz tablolar kullanılmıstır. Arastırma sonucunda kisilerin girisimcilik egilimlerinin aile gelirinden etkilendigi görülürken; yetistirilme tarzının ve ailede girisimci olup olmaması üniversite son sınıf ögrencilerinin girisimcilik egilimi üzerinde bir etkisi olmadıgı sonucuna varılmıstır. Ayrıca erkek ögrencilerin bayan ögrencilere göre daha çok girisimcilik egiliminde oldukları tespit edilmistir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to examine the relationship between various family factors, such as education style, family income, owning an entrepreneur family, and entrepreneurship tendency of senior class university students. The study contains a field research in Balıkesir university's senior class students. Data were collected by questionnaires and analyzed by SPSS 11.5 programme. The Frequency, Chi-square, One-Vat Anova analyze, Independent-Samples T Test, Factor analyze and crosstabs were used to interpret the results. According to the research results, while it is observed that the enterpreneurship tendency of individuals is effected from family income; it is concluded that education style and whether there is an entrepreneur in the family has no effect on the enterpreneurship tendency of senior class university students. Moreover it is confirmed that male students have higher entrepreneurship tendency than female students.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :