Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uluslararası ticari boyutuyla organik tarım ve devlet destekleri

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF Maliye Bölümü1, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi SBE Maliye Bölümü2
Görüntülenme :
364
DOI :
Özet Türkçe :

Küresel düzeyde yaşanan çevre kirliliği ve buna bağlı olarak doğal dengenin korunması ihtiyacı, beraberinde bazı alternatif üretim şekillerini de gündeme getirmiştir. Bu üretim şekillerinin tarımsal alana yansıması organik tarım şeklinde olmuştur. Toplumlarda çevre ve sağlığa ilişkin bilinç düzeyiyle birlikte organik tarıma ilgi artmakta ve dünyada organik tarım pazarı artan oranlarda genişlemektedir. Organik tarım açısından gelişmiş ülkeler kendi iç taleplerini karşılayamadıklarından, gelişmekte olan ülkelerden ithal ettikleri ürünleri tüketmektedirler. Bu yönüyle organik tarım dünya ticaretinde önemli bir unsurdur ve bir çok ülkede devlet tarafından desteklenmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, dünyada ve Türkiye'de organik tarımın ticari boyutu ve organik tarıma yönelik devlet desteklerinin ortaya konulmasıdır.

Özet İngilizce :

Environmental pollution at the global level and the need for the preservation of natural balance brought some alternative production methods to the agenda. The reflection of these production methods to agriculture field has been in the way of organic agriculture. With the increase of consciousness level related to environment and health in societies, the interest on organic agriculture has increased and organic agriculture market has broadened at increasing rates in the world. Since developed countries do not meet their own domestic demands, they consume products imported from developing countries. Therefore, organic agriculture is an importent component in the world trade and is supported bye government in many countries. The main objective of this study is to convey the commercial size of the organic agriculture both in the World and in Turkey and the government supports towards organic agriculture.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :