Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’nin balkanlardaki “yumuşak güç” perspektifi: türk işbirliği ve kordinasyon ajansi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü1
Görüntülenme :
442
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde devletler, uluslararası ilişkileri yumuşak güç unsurlarının önemini daha fazla dikkate alarak gerçekleştirmektedirler. Dünyadaki eğilime paralel olarak Türkiye de yumuşak gücünü kullanarak bölgesinde etkinliğini arttırma çabasındadır. Uluslararası İlişkiler disiplininde sıkça vurgulanır hale gelen yumuşak güç, bu çalışmanın da hareket noktası olmuştur. Çalışma, Türkiye’nin sahip olduğu tarihsel ve kültürel birikimiyle mevcut olan yumuşak güç unsurlarını ve potansiyelini dış politikada hangi koşullarda ve hangi bölgelere yönelik kullanabileceğini incelemektedir. Çalışmada Soğuk Savaş sonrası ortamındaki değişimler ve bölgesel gelişmeler ışığında Türkiye’nin uluslararası düzeyde yumuşak güç unsuru haline gelen Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın Balkanlar’daki faaliyetlerine yoğunlaşılmaktadır. Türkiye’nin Balkanlardaki barış ve istikrarın sağlanması ve sürdürülmesi için izlediği politikaların önemli bir ayağını oluşturan TİKA’nın Balkanlarda yürüttüğü ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki program ve projeler ile bunların etkileri ele alınmaktadır.

Özet İngilizce :

Today's states carry out their foreign policy aims via considering the soft power principles more often. Parallel to this approach, Turkey also endeavours to increase its influence in its region by utilizing a soft power paradigm. The concept of soft power, in this respect and its rising usage in the international relations discipline, is the origin of its research. The research focuses on under which conditions and to which regions

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :