Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de ticari serbestleşmenin tarihsel gelişimi

Yazar kurumları :
Ç.O.M.Ü. Biga İ.İ.B.F. İktisat Bölümü 1
Görüntülenme :
366
DOI :
Özet Türkçe :

Ticari serbestleşme ticaret ve hizmet akımları önündeki sınırların kaldırılmasından oluşmaktadır. Türkiye'nin, kuruluş yıllarında diğer dönemlerle karşılaştırıldığında liberal politikalar uyguladığı görülmektedir. 1929'dan itibaren liberal politikaların terk edildiği ve 1960'dan itibaren, özellikle de 1970'li yıllara gelindiğinde yoğun ithal ikameci politikaların benimsendiği görülmektedir. Türkiye ekonomisi 1980'de büyük bir dönüşüm yaşamıştır. 1980'den itibaren uygulanan politikalarla ticari serbestleşme artmış, ihracat teşvik edilmiştir. Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde meydana gelen ticari serbestleşme tarihsel bir bakış açısıyla ele alınmıştır.

Özet İngilizce :

Trade liberalization is about elimination of barriers on trade and services flows. Liberal policies were adopted during the foundation years of Turkey when compared to other periods. It is also seen that liberal policies were abandoned starting from 1929 and intense import substition policies were adopted starting from the 1960s and particularly in the 1970s. Turkish economy faced a great change in 1980. Starting from the 1980, adopted policies have led to increase of trade liberalization and export of goods and services have been encouraged. This study discusses liberalization of trade in Turkish economy from a historical perspective.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :