Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de nükleer santral kurulabilir mi? çatışmadan uzlaşıya: türkiye’de nükleer enerji projelerinde sosyal kabul sorunu ve halkın reddetme sendromunun araştırılması

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Biga İİBF Kamu Yönetimi Bölümü1, İstanbul Teknik Üni. Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
337
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye'de nükleer santral inşası genelde, salt proje bazında hazırlanan teknik raporlarla ele alınmıştır. Bununla birlikte, nükleer santralin inşa edileceği yörenin 'sosyal kabulüne' yönelik ampirik araştırmalara dayalı analizler yapılmadığı gibi, ulusal düzeyde somut projelere ilişkin uzlaşıyı ifade edebilecek sosyal kabulün oluşturulmasına yönelik girişim ve programlar da geliştirilememiştir. Bu çalışmada, son dönemde dikkat çeken ve Mersin, Sinop ve Kırklareli illerinde kurulması planlanan nükleer santral ya da santrallere yönelik yöre halkının kabul ya da red davranışları bilimsel verilerle analiz edilmiş; her iki davranışı uzlaşıya döndürecek girişimlerin geliştirilmesi araştırılmıştır.

Özet İngilizce :

In Turkey, in general, nuclear power plant construction with only technical reports prepared on the basis of the project have been addressed. However, not only the analysis based on empirical studies for the 'social acceptance' of the area -where nuclear power plants are planned to be built- has been performed but also at the national level the projects related to the reconciliation initiatives and programs for the creation of social acceptance have not been developed. In this study, by analyzing scientific data for acceptance or rejection behavior of local people for the planned nuclear power plant or plants constructed in the provinces of Mersin, Sinop and Kırklareli, the development of initiatives for both behaviors to return to the reconciliation has been investigated.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :