Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de gecekondu dönüşüm projelerinin konut sorununun çözümündeki rolü: ankara ili gültepe ve yatıkmusluk örneği

Yazar kurumları :
Ç.O.M.Ü. Biga İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü 1
Görüntülenme :
328
DOI :
Özet Türkçe :

Konut gereksiniminin eksik karşılanması ya da hiç karşılanamaması anlamına gelen konut sorunu, ülkelerin sosyoekonomik yapılarına ve politik sistemlerine göre değişik boyutlar kazanmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın amacı, Ankara ili Gültepe ve Yatıkmusluk Mahalleleri'nde gerçekleştirilen gecekondu dönüşüm projelerinin konut ve çevre niteliği üzerindeki etkilerini, yerel halkın projeler hakkındaki tutum ve düşüncelerini, projelere katılım ve destek davranışlarını bilimsel olarak ortaya koymak; buna uygun değerlendirme ve analizlerde bulunularak öneriler geliştirmektir. Çalışma sonucunda, gecekondu dönüşüm projelerinin uygulandıkları mahallelerde konut ve çevre kalitesini artırdığı tespit edilmiştir. Diğer yandan, konut ve çevre kalitesindeki olumlu gelişimin; katılımcıların gecekondu dönüşüm projesi hakkındaki olumlu kanaatleri ve projelere katılımlarının sağlanmasının projeleri destekleme davranışlarını da olumlu yönde etkilediği görülmüştür.

Özet İngilizce :

Housing problem could be roughly defined as the nonmeeting or partially meeting of the public. This problem has different dimensions and levels due to the socio-economic structures and political systems of different countries. Within this framework, the aim of this study is to put forward the effects of the gecekondu transformation projects in Ankara Gültepe and Yatıkmusluk Suburbs on the residence and environmental quality, the idea and the reflexes and also the participation and the support of the locals to these projects and evaluate and analyse these and to develop proposals. At the end of the study it was found that the gecekondu transformation projects increased the housing and the environmental quality in the targeted suburbs. On the other hand, this increase helps to build up positive views and the participation of the locals to the projects and also their support.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :