Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sustaınable competıtıon andresource-based vıew in global markets

Yazar kurumları :
Karamanoğlu Mehmet Bey University, Faculty of Economics and Administrative Sciences1
Görüntülenme :
248
DOI :
Özet Türkçe :

Today, competition concept acquires a different meaning for companies. Too much supply and fast realization of improvements as a result of globalization and fast increase in the population of the world cause companies to lose their competitive advantage in a short time. Companies have to have some basic abilities and improve them in order to provide sustainable competitive advantage. Basic abilities are more efficient, cheaper and value-added activities according to the activities in a competitive environment. On the view of marketing, to provide a sustainable competitive advantage, companies make an integration of basic marketing abilities and physical sources in a customer centered approach and then they will have an approach which is hard to be imitated. As we named sources that provide companies a competitive advantage and customer value as "Market Based Resource"; while making a market based resource companies have to provide abilities which are hard to copy and answer customers' needs and wants with rare resources. This can give companies superiority over their competitors. In this study, we will handle the advantages of "resource-based view" in today's tough market conditions.

Özet İngilizce :

Günümüzde rekabet olgusu, işletmeler için çok farklı bir anlam kazanmıştır. Küreselleşme, dünya nüfusundaki hızlı artış vb. nedenlerle arzın çok fazla olması ve gelişmelerin hızla taklit edilebilmesi işletmelerin yakalamış oldukları rekabet avantajını kısa sürede kaybetmelerine neden olmaktadır. Sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmek için işletmenin bir takım temel yeteneklere sahip olması ve bunları geliştirmesi gerekir. Temel yetenekler, rekabet ortamındakine göre daha etkin daha düşük maliyetle sergilenebilen ve katma değer oluşturabilen faaliyetlerdir. Pazarlama açısından sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmek için işletmelerin müşteri merkezli bir yaklaşım içerisinde sahip oldukları temel pazarlama yetenekleri ile fiziki kaynakların bütünleşmesiyle işletmeler taklit edilmesi zor farklı bir yaklaşıma sahip olacaktır. İşletmelere rekabet avantajı sağlayacak ve müşteri değeri yaratacak olan kaynakları Pazar temelli kaynak olarak adlandırırsak Pazar temelli kaynakları oluştururken rakiplerin taklit etme becerilerini de göz önünde bulundurarak taklit edilemez yeteneklerin geliştirilmesi ve tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına bu az bulunur kaynaklarla cevap verilmesi işletmeleri rakiplerine karşı üstün hale getirecektir. Çalışmada, rekabet avantajının çok kolay kaybedilir hale geldiği günümüz piyasasında kaynak temelli teorinin pazarlama uygulamaları içerisinde benimsenmesi ve bu durumun işletmelere sağlayacağı avantajlar ele alınacaktır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :