Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Rekabet ortaminda girişimciler için varolabilme reçetesi: risk yönetimi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
349
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde yaşanan yoğun rekabet ortamında işletmelerin başarısı büyük ölçüde karşı karşıya kaldıkları riskleri yönetebilmelerine bağlıdır. Söz konusu süreçte başarılı olan kuruluşlar, yönetim ve finans yapılarında gerekli düzenlemeleri yaparak, yeni oluşan şartlara uyum sağlamaktadırlar. Bu sürecin anahtarı konumunda olan risk yönetimi, işletmelerin riskleri dikkatli yönetmelerine ortam hazırlayarak, karşı karşıya kalabilecekleri gereksiz kayıpları engellemelerini sağlamaktadır. Bu çalışmada böylesine önemli olan risk yönetimi konusu ana hatlarıyla ele alınacaktır. Risk yönetiminin amacı, ilkeleri, yararları, unsurları, risk yönetimi seviyeleri ve sosyal risk yönetimi gibi konular değerlendirilecektir.

Özet İngilizce :

Today, the success of enterprises in the intense competitive environment largely depends on managing the risks they face. The successful organizations in this process comply with the requirements of the new conditions by making the necessary arrangements of new management and financial structures. Risk management, the key position of this process, is enabling businesses to manage risks carefully and providing to block the unnecessary losses that they face. In this study such an important subject of risk management which will be discussed. The purpose of risk management, policies, benefits, elements, social risk management issues and risk

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :