Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küçük ve orta ölçekli işletmelerde kriz yönetimi: şanlıurfa örneği

Yazar kurumları :
Harran Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
317
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz iş dünyası oldukça karmaşık bir çevrede faaliyet göstermektedir. Her an kritik sonuçlara yol açabilecek durumlarla, başka bir ifade ile fırsat ve tehditlerle karşı karşıya kalabilmektedir. İşletmeler, faaliyetlerinin ciddi biçimde kesintiye uğramaması için, bu kritik durumları başarılı ve etkili bir şekilde yönetebilmelidir. İşletmelerin çoğunluğu, iyi durumdayken, bunun sürekli bu şekilde devam edeceği gibi kötü bir alışkanlığa sahiptirler. İşletmelerin bu tembellikten sıyrılıp, olası kötü günlere her zaman hazırlıklı olmaları gerekir. İşte kriz yönetimi, yöneticinin muhtemel tehlike durumlarında amaçlarını, olabilecek en iyi şekilde gerçekleştirmesi sürecidir. Bu çalışmada, gerek ulusal ve gerekse uluslararası kaynaklı ortaya çıkan ve kronik hale gelen krizler karşısında, Ş.Urfa'da faaliyet gösteren KOBİ'lerin kriz yönetimini kurumsallaştırmaya yönelik bir çalışma yapıp yapmadıklarını, eğer yapıyorlarsa bu çalışmaların türü ve özellikleri ve düzeyinin ne olduğu sorularına yanıt bulmaktır.

Özet İngilizce :

Today's business world operates in a highly complex environment. Each time, the results could lead to critical situations,opportunities, and threats against the face with an expression that can persist for another. Business, to avoid interruption of the activities seriously and effectively to manage these critical situations succesfully. While the majority of enterprises in a good way to continue it as it sonstantly have a bad habit. Businesses to get rid of this laziness must be prepared for possible bad days all the time. Manager´s potential danger in case of crisis management work in the best possible realization of the objectives of the process. Emerged from this study, both national and international crisis, from Ş.Urfa and become chronic crisis management, to institutionalize the activities of SME's did not do if you are doing a study whether the type and characteristics of these studies and find answers to the questions of what level.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :