Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kriz yönetiminde liderlik yeteneğinin bazı demografik değişkenler açısından incelenme

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
487
DOI :
Özet Türkçe :

20. yüzyıl işletmelerin rekabetçi yapı ve politikalarını derinden etkilemiştir. Özellikle kronik hale gelen krizler, işletme yönetimlerinin daha esnek ve proaktif olmalarını bir zorunluluk haline getirmiştir. Değişim ve reformlar için önemli fırsatlar yaratan kriz, liderler için yönettikleri örgütün etkinliklerini arttırma ve genişletme adına oldukça önem kazanan bir konudur. Dolayısıyla kriz liderliği etkili reformların gerçekleştirilmesinde alternatif politikalar üreterek örgütün rekabet gücünü üst sıralara taşımada anahtar rol oynayacak önemli bir aktördür. Bu makalede, kriz yönetiminde liderlik yeteneğinin bazı demografik değişkenler (yaş, cinsiyet, eğitim, medeni durum ve kıdem) açısından incelenmesi ve demografik değişkenlerin kriz yönetiminde bir farklılık gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın kapsamını K.Maraş ve G.Antep'te faaliyet gösteren küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) üst düzey yöneticileri oluşturmaktadır. Araştırmada, tesadüfî olmayan kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada Wooten ve James (2008) ve Kabacoff'un (1998) çalışmalarından yaralanılarak geliştirilen anket temel alınmıştır.

Özet İngilizce :

20th century effected company's competitor structure and politics very deeply. Crisis especially which became chronicle forced company management to become more flexible and more proactive. Crisis that creates opportunities for change and reforms is very important subject for leaders about enhancing and broadening corporate efficiency. Therefore crisis leadership is a key actor on realizing efficient reforms by producing alternative politics and on making corporate competitive power stronger. This article examines leadership skills through some demographic variables (age, gender, education, marital status and seniority) and whether this demographical variables display any difference in crisis management. The scope of this research constitutes of the upper level management of SMEs (Small and Midum-Sized Enterprises) which operates in K.Maraş and G.Antep. The nonrandom convenient sampling method used. This research based on the survey which developed by the studies of Wooten and James(2008) and Kabacoff (1998).

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :