Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletmelerde inovasyon-performans ilişkisinin incelenmesine dönük bir çalışma

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Biga İİBF , İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
515
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın amacı, işletmelerde gerçekleştirilen inovasyonların örgütsel performansa etki ve/veya katkısını incelemektir. Literatürde, örgütsel bağlamda etkilerine ve alanlarına göre çeşitli inovasyon türleri ele alınmış olsa da, bu çalışma için, inovasyon, Oslo Manual Kılavuzunda da (2005) belirtildiği üzere ürün, süreç, pazarlama ve organizasyonel inovasyon olarak ele alınmıştır. Örgütsel performans ise, literatürün genel eğilimi doğrultusunda yenilikçilik, üretim, pazarlama ve finansal performans olarak değerlendirilmiştir. Çalışmada, örnek olarak seçilen Çanakkale Seramik A.Ş. İşletmesi, boylamsal vaka analiziyle incelenmiştir. Bu kapsamda, 2005-2009 aralığını kapsayan yıllar süresince işletmenin gerçekleştirdiği inovasyonlar ve bu inovasyonların çeşitli performans türlerine yansımaları araştırılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre; özellikle diğer inovasyon türlerinin temelini oluşturan organizasyonel inovasyonun, diğer inovasyon türlerini de tetikleyerek bütünleşik bir etki yarattığı ve örgütsel performansa da olumlu olarak yansıdığı söylenebilir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine the influence of innovations, applied in businesses, on organizational performance. Although, innovation types are handled in literature according to their scope and influence. For this study, innovation is handled in terms of product, process, marketing and organizational context as cited from Oslo Manual Guide (2005). In line with the general trend, organizational performance is considered as innovativeness, production, marketing and financial performance. In this study, corporation, which is chosen as a sample, is examined by longitudinal case study. Innovations applied by corporation during 2005-2009 and its performance reflections are investigated. To findings of this research, it is suggested that organizational innovation which is basis of other innovation types create an integrated effect through triggering other innovation types and influence organizational performance in a positive way.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :