Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hayırsever tüketici davranışı - çanakkale örneği-

Yazar kurumları :
Nuh Naci Yazgan Ü. İ.İ.B.F., İşletme Bölümü 1
Görüntülenme :
352
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, hayırseverlikle ilgilidir. Araştırmanın amacı, hayırsever tüketici davranışını ortaya koymaktır. Maliyet ve ulaşılabilirlik gözönüne alınarak örnek kütle, Çanakkale merkezde yaşayanlardan oluşturulmuştur. Bu kütle, katmanlı örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Veriler, 235 bireyden anket yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmanın analizinde frekans, yüzde hesapları ve ayırma analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, tüketiciler toplumsal kampanyalara bağışı hayırseverlik olarak algılarken sadaka vermeyi hayırseverlik olarak gerçekleştirmekte oldukları saptanmıştır. Tüketicilerin hayır yapma nedeni, kişisel tatmin olarak belirlenmiştir. Bu nedenden dolayı hayır yapanların çoğu, geliri 3000 TL. ve üstünde olanlardır. Hayırseverlerin tanımadıkları üçüncü şahıslara ve nakit hayır yapmayı tercih ettikleri de ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

This paper is related to philanthropy. This purpose of this paper is displayed philantropist consumer behavior. Considering the cost and the attainabilility, the sampling has been formed the customer who are lived in the centre of Çanakkale. The sample of the survey is determined by stratified sampling method. Data has been collected from 235 customers via a questionnaire. In the study, frequency, percentage and discriminant analysis have been used. In conclusion, when customers perceive philantropy as a donation of social campaigns, they do it giving alms. A cause of individual philantrophy is own satisfaction. Customers making philantrophy for this cause earn 3000 TL. or more. Also philanthropist prefer to give cash charity for unknown and third parties people.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :