Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Girişimcinin sihirli anahtarı: marka

Yazar kurumları :
Karamanoglu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF İsletme Bölümü1
Görüntülenme :
348
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzdeki yogun rekabet ortamında kalıcı bir markaya sahip olmak, isletmelerin basarılı bir pazarlama stratejisi uygulayabilmeleri için son derece önemlidir. "stek ve ihtiyaçları sürekli olarak artan ve giderek daha zor begenir hale gelen müsterilerin sadakatini kazanabilmek ve onları isletmede tutabilmek için müsteri ile marka arasındaki iliskiyi güçlendirmek ve kalıcı hale getirmek gerekmektedir. Günümüzde pazarlama stratejisinde farklılasmayı basaran firmalar, büyük rekabet gücü elde ederek bu basarılarını markalasma sürecine yansıtmak durumundadırlar. Marka tüketicilerin aklında kalan isim, isaret, sembol ya da renktir. Kimi zaman sadece renk bir markayı metrelerce öteden algılamamız için yeterli iken kimi zaman bir isaret ya da sevimli bir semboldür aklımızda kalan. Yada bir marka sloganını öyle benimseriz ki, ürün yasam evresini tamamlasa bile hala dillerde kalır bir atasözü veya bir deyim gibi. Böyle bir marka ögesine sahip olmak tüm girisimcilerin hayalidir Bu çalısmada girisimci için çok önemli olan marka stratejilerinin genel bir degerlendirmesi ele alınacak ve bunun örnekleri sunulmaya çalısılacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In todays thick competition environment having a long lasting brand is too important for companies to apply a successful marketing strategy. Customers' wants and needs are increasing continuously and they are not like goods so easyly. To gain consumer loyalty and to catch them with the company, we have to strengthen and make permanent the relationship between customers and the brand. Now a days companies that succeed in making a difference in marketing strategy have to gain a big competition power and they have to reflect these successes in to branding process. Brand is a name, a sign, a symbol, or a colour that have place on customers' minds. Sometimes only one colour is enough to perceive a brand from meters away, and sometimes it is a sign or a pretty symbol that have place on our minds. Or sometimes we absorb a brand's slogan indeed, and wreheas it completes its life cycle, we continue to use that slogan as a proverb or an idiom.To have such a brand element is all entrepreneurs' dream. In this study I will do a general evaluation of brand strategies which are too important for an entreprenuer and give some examples about this topic.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :