Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Girişimcilik ve bilişsel yanlılık

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO1
Görüntülenme :
346
DOI :
Özet Türkçe :

Manimala'nın (1992) da ifade ettiği gibi, günümüze değin girişimcilik konusunda yapılan akademik çalışmaların çoğunluğu yeni bir girişimin başarısında girişimcinin önceki deneyim ve tecrübeleri, girişimcilik alt yapısı, teşvik edici çevre, girişimcinin motivasyonu ve girişimcilik özellikleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu nedenle de girişimcilik koşullarının geliştirilmesinde ve girişimsel başarıların artırılmasında izlenen ve uygulanan politikalar da bu faktörlerin iyileştirilmesine yönelik olmuştur. Bu faktörler önemli olmakla birlikte tüm bu faktörlerin yanı sıra işletmeyi etkileyen girişimsel davranışları anlamak, bu anlamda girişimcileri ve girişimsel süreçteki rollerini belirlemek; yeni girişimlerin ve girişimcilerin eğitimi, gelişimi, başarısı açısından ve girişimsel hatalardan kaçınmada önemli olmaktadır. İşletmeyi etkileyen kararlar ve eylemler dizisini belirleyebilmek için bilişsel süreci ve bilişsel faktörleri anlamak gerekmektedir. Bilişsel yanlılıklar girişimcilerin başarı ya da başarısızlıklarının temel nedenlerine inmede kullanışlı ipuçları vermektedir. Bu çalışmada girişimcilerin yaygın olarak kullandıkları ya da maruz kaldıkları bilişsel yanlılıklar üzerinde durulmaktadır.

Özet İngilizce :

As Manimala (1992) states that most academic researches about entrepreneurship have been focused on the early experiences of the entrepreneur, conducive environment, entrepreneurial background, motivations and traits. That's why implemented politics for the purpose of improving entrepreneurial conditions and success have been in accordance with the improvement of these factors. Besides all these factors understanding the entrepreneurial behaviour affecting firms, with in this context identifying the role of the entrepreneur and entrepreneurial process becomes important for the success of new ventures and understanding the role of the entrepreneurial process, entrepreneurship training and development. Clarifying the reasons affecting ventures, it is important to understand cognitive process and factors. Entrepreneurial cognitive biases provide useful clues to find out the reasons of success and failurel of the entrepreneurs. This article examined the entrepreneurial cognitive biases that has been widely seen in general and narrowly the impact of cognitive biases on the entrepreneurs.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :