Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Girişimcilik paradigmasında dönüşüm: deneyime dayalı girişimci türleri üzerine teorik bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İ.İ.B.F.1, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İ.İ.B.F. İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
364
DOI :
Özet Türkçe :

Girişimcinin ve girişimciliğin evrensel olarak kabul edilmiş bir tanımı yoktur ve kavramın uzun tarihine rağmen araştırmacılar, girişimcinin kim olduğu konusunda hala bir anlaşmaya varamamışlardır. Alanda gerçekleştirilen çok sayıda araştırmaya rağmen genel olarak kabul edilmiş bir girişimcilik teorisi ve girişimcilik fenomeninin doğası hakkında görüş birliği bulunmamaktadır. Ancak girişimcilik süreci, girişimsel fırsatların tespiti ve tespit edilen fırsatlardan yararlanmak üzere işletmelerin sıfırdan kurulumunu, satın ya da devir alınmasını kapsamaktadır. Diğer taraftan araştırmacılar yıllarca çalışmalarını, girişimcilerin homojen yapıda olduklarını varsayarak tasarlamışlardır. Fakat girişimciler homojen bir tür değildir. Araştırmacılar, farklı türde girişimcilerin olduğunu belirtmektedir. Örneğin Westhead ve Wright (1998a) deneyimsiz ve deneyimli girişimci ayrımını vurgulamışlardır. Literatüre göre deneyimli girişimciler seri ve paralel olmak üzere iki alt türe ayrılmaktadır. Bazı deneyimli girişimciler ardışık olarak işletme kurmakta iken (seri girişimciler) diğerleri aynı zaman dilimi içinde birden fazla işletme sahibi olabilmektedir (paralel girişimciler).

Özet İngilizce :

The universal definition for the term entrepreneurship is contentious and despite the long history of this concept researches couldn't yet come to a conclusion for the true identity of entrepreneur. Despite a great deal of studies made in the field of entrepreneurship a generally accepted entrepreneurship theory and a consensus about the nature of this phenomenon among the researches don't exist. But entrepreneurship process includes establishing, inherited and takeover a company through identification of entrepreneurial opportunities and exploit identified opportunities. Other hands, for many years, researchers are designed based on the assumption that entrepreneurs are homogeneous species. But entrepreneurs are not a homogeneous species. Researches suggest that there are different types of entrepreneurs. For example Westhead and Wright (1998a) emphasized the differences between inexperienced and experienced entrepreneurs. Literature classified experienced entrepreneurs in the form of two separate sub-species as serial and parallel entrepreneurs. Some experienced entrepreneurs may own multiple business sequentially (serial) and some experienced entrepreneurs may own multiple business at the same time (parallel).

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :