Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Girişimci sıfatıyla devlet: 1980 sonrası türkiye analizi

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
376
DOI :
Özet Türkçe :

Kamu ekonomisi karar birimi olan devletin, toplumsal ihtiyaçların karsılanması amacıyla olusturdugu ekonomik girisimlerden birisi kamu girisimciligidir. Temel amacı sosyal fayda anlayısı çerçevesinde mal ve hizmet üretiminin saglanması ve ekonomik büyüme ve kalkınmanın saglanması olan kamu girisimleri; ülkelerin içindeki bulundukları gelismislik seviyesine ve iktisadi konjonktüre göre degisim göstermistir. Dünya'da ve Türkiye'de 1929 Dünya Ekonomik Krizinden sonra benimsenen Keynezyen *ktisadi politikaların etkisiyle kamu girisimleri nicelik ve nitelik itibariyle artmıstır. 1980 sonrası dönemde degisen iktisadi anlayısa paralel olarak; küresellesme sürecinde; serbest piyasa ekonomisi, özellestirme ve dısa açık sanayilesme stratejileri ile birlikte kamu girisimlerinin de önemi azalmaya baslamıstır. Türkiye'de 1980-2000 döneminde devletin girisimci rolünün uygulama sekli olan Kamu *ktisadi Tesebbüslerinin gerçeklestirmis oldugu yatırımların kamu yatırımları içindeki payı yaklasık % 40 iken, bu oranın 2000-2008 döneminde yaklasık % 13'e gerilemesi bu durumun bir göstergesidir. Bununla birlikte, kamu iktisadi tesebbüsleri ekonomide gerekli sartlar altında önemini her zaman koruyan kamu girisimleri olmuslardır.

Özet İngilizce :

One of the economical enterprises which is created for meeting the social needs by the government one of whose decision unit is public enterprise.The public entrepreneurship whose main aims are to provide goods and services production, and to provide economic growth and development within the frame of social benefit concept; have shown a change according to countries' development levels and economic conjunctures. Within the effect of Keynesian economic policy which was adopted after 1929 World Economic Crisis in the world and in Turkey, public entreprises have increased not only quantitatively but also in qualification. In parallel with the economic perspective which changed after 1980 period; in globalization process; free market economy, together with privatization and outward industrialization strategies, the importance of public entreprises have decreased. In Turkey, in 1980-2000 period, while the allocation in public investment which the public enterprises, as an application form of government's entrepreneurpart, made was approximately % 40, but this rate's deterioration to % 13 in 2000-2008 period is an indication of this situation. However, public enterprises have been public entrepreneurship which have always protected its importance under essential conditions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :