Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal girişimcilik açısından elektronik finansal arama

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gökçeada Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
324
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme ile artan rekabet ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeler, yeni ekonomik sistemlerin ve yeni girişimlerin ortaya çıkması ve dünyada yaygınlaşmasını sağlamıştır. Elektronik finansal arama motorları, yeni ekonomik sistemin temelini oluşturan, "her sektörde teknoloji kullanımı desteklenmeli" fikriyle geliştirilmiş yeni bir finansal sistemdir. Bu sistemler tüketicilere, bankacılık ve finans sektöründeki bilgileri, tarafsız, doğru ve güncel olarak sunmakta, tüketicileri uzun ve külfetli araştırmalardan kurtarmakta ve finansal bilgilere bilgisayarın birkaç tuşunu tıklayarak kolay ulaşım imkanı sağlamaktadır. Bu çalışmanın ilk bölümünde şebeke organizasyon ve girişimcilik kavramları açıklanmıştır. İkinci bölümde elektronik finansal arama motoru kavramı ve çalışma sistemine yer verilmiştir. Üçüncü bölümde Türkiye'de ilk olarak faaliyete geçen elektronik finansal arama motorlarından www.finzoon.com, www.kredix.net, www.kredipazari.com ve www.hangikredi.com sitelerinin çalışma sistemleri açıklanmıştır. Son bölümde ise elektronik finansal arama motorlar sitelerinin Türkiye'de yaygınlaşması ve gelişmesi için yapılması gerekenler özetlenmiştir.

Özet İngilizce :

Global competition and progress of science and technology induced new economic systems and new entrepreneurships which diffused globally. Electronic financial search engine is a financial system which lays the foundation of the new economic system associated with the notion that technology must dominate every business sector. These systems make it possible for the consumers to have access to the current and fair data of banking and financial concerns in a bipartisan fashion, whereby the consumers save time of cumbersome examinations; instead they just touch the computer buttons and reach all these information. In the first section1 of this study, the concept of network organization and entrepreneurship are expounded. In the second section, the concept of elektronic financial search engine and its applications are analzed. In the third section, the early electronic financial search engines of Turkey, the comparative WEB sites of www.finzoon.com, www.kredix.net, www.kredipazari.com and www.hangikredi.com and their operational basics are dissected. In the final section, recommendation for dispersal of elctronic financial search engines are summarized.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :