Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çok uluslu şirketler ve doğrudan yabancı yatırımların gelişmekte olan ülkelerin kalkınması üzerine etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kırklareli Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
305
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, gelişmekte olan ülkelerde yaşanan iç tasarruf yetersizliği ve sermaye birikiminin finansmanı için kullanılan çok uluslu şirket kaynaklı doğrudan yabancı yatırımların kalkınma sürecine katkısı irdelenmeye çalışılmıştır. Bu konuda, kalkınma ve doğrudan yabancı yatırımlar arasında güçlü bir ilişkinin bulunduğu ve bu yatırımların gelişmekte olan ülkelerde kalkınmanın en önemli öğesi olduğunu savunanlar kadar, bu yatırımların hedef ülkenin ekonomik yapısını daha kötüleştirmekten öteye gidemediğini ifade eden görüşler de bulunmaktadır. Bu çerçevede, kalkınma perspektifinde, doğrudan yabancı yatırımların gelişmekte olan ülke ekonomileri üzerinde olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirilmeye çalışılarak bu ülkelerde kalkınmaya yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

This paper explores the linkage between development of developing countries which suffer from lack of local savings and capital formation and foreign direct investment (FDI) inflows which are brought by multinational companies. So far the evidence is rather mixed. Some authors argue that there is a robust relationship between FDI and development, and FDI can be considered as the key factor of development. Whereas some others insist that those investments even worsen the economical structure of the country. In this framework, benefits and side effects of FDI in developing countries are discussed in development perspective. Also, for development of those countries, some suggestions are mentioned.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :