Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir kariyer tercihi olarak girişimcilikte dişsal faktörlerin etkisi: sakarya örneği

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İ. F. ,İşletme Bölümü1, Sakarya Üniversitesi SBE, İşletme ABD2
Görüntülenme :
390
DOI :
Özet Türkçe :

Girişimcilik, ülkemizin ekonomik kalkınması için önemi her geçen gün artan bir kariyer tercihidir ve bu konudaki farkındalık artırılmalıdır. İşsizliğin azaltılması ve atıl kaynakların ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlaması bakımından girişimcilik; bireyler tarafından tercih edilmeli, devlet tarafından da özendirilmelidir. Bireyleri girişimci olmaya iten birçok faktör vardır. Bunlardan başlıcaları; kültür, eğitim durumu, ailenin olumlu/olumsuz etkisi, sosyal çevre, ekonomik durum, yasal, siyasal ve idari faktörlerdir. Girişimciler; risk üstlenerek, birtakım zorluklara göğüs gererek başarılı oldukça toplumda da kendi işini kuran, “işgören” değil de “işveren” insanların sayısı artacaktır. Bu da girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasıyla, girişimcilerin teşvik edilmesiyle mümkün olacaktır. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde ikincil verilerden yararlanılarak kavramsal bir çerçeve oluşturularak kariyer ve girişimcilik kavramlarının tarihsel gelişimleri ve günümüzdeki yansımalarına, Türkiye’de girişimciliğin geldiği noktaya ve ülkemizin girişimcilik konusunda Dünya’daki konumuna yer verilmiştir. Ayrıca girişimciliğin sürdürülebilir bir kariyer olmasında etkili olan dışsal faktörlere ve ülkemizde girişimcileri destekleyen kurumlara ve destek mekanizmalarına yer verilmiştir. İkinci bölümde ise girişimciliği bir kariyer olarak tercih eden kişileri kapsayan araştırma ve bu araştırmanın bulguları yer almaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Enterpreneurship that has a growing importance for the economic development is the preference of career and awareness on this issue must be increased. In terms of decreasing unemployment and contributing the idle resources, enterpreneurship should be preferred by individuals and also encouraged by the government. There are many factors that push individuals to become entrepreneurs. The main ones are culture, education status, positive or negative effects of family, social environment, economic situation, legal, political and administrative factors. With taking risks and braving some difficulties enterpreneurships become successful and it will provide increasing the number of people who is establishing their own job will be called as “employee” rather than “employer”. This will be possible with

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :