Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgi toplumu açısından türkiye deki meslek yüksekokullarının örgütlenme problemleri ve çözüm önerileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gökçeada Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
419
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalenin amacı; Meslek Yüksekokullarında yapılan alan arastırması ile Meslek Yüksekokullarının örgütsel problemlerini çözüm önerileri ile birlikte ortaya koymaktır. Arastırma maksadı ile Kocaeli Üniversitesi'nde 13 Meslek Yüksekokulu, Hacettepe Üniversitesi'nde 5 Meslek Yüksekokulunda toplam 258 kisiden olusan ögretim elemanı, idari ve destek personele anket çalısması yapılmıstır. Arastırmada; Meslek yüksekokulunda görevli yönetim kademesinin yönetsel becerileri, personele verilen destek ve önem, teknolojik altyapının yeterliligi, ögretim elemanı ve idari personelin egitim ihtiyacı, finansman yeterliligi ve kaynak olusturma çabası, Meslek Yüksekokullarının sektör beklentilerini karsılamak için yeterli olup olmadıgı, ögretim elemanı ve ögrencilerin etkin bir sekilde yönetime katılıp katılmadıgı gibi konularda mevcut durum analizi yapılmıstır. Problemlerin çözümünde ise Yüksek Ögretim Kurulu, ilgili üniversite, Meslek Yüksekokulu yöneticileri, ögretim elemanı ve idari personel, yerel yönetimler, sanayi odaları ve sanayi kuruluslarının birlikte hareket etmelerinin sonuç almadaki önemi üzerinde durulmustur. Bu degerlendirmelerin ısıgında bilgi toplumu organizasyonlarına ara eleman ihtiyacını yetistirmesi gereken Meslek Yüksekokullarının, organizasyonel problemlerinin giderilmesi hakkında degerlendirmelere, elde edilen sonuçlara ve gelecek çalısmalar için önerilere yer verilmistir.

Özet İngilizce :

The purpose of this article is, by conducting area research, to put forward the organizational problems of vocational education system and together with its solutions. For this research an opinion pool conducted with 258 persons, consisted of lecturers and administrational personnel, at 13 vocational education schools at the Kocaeli University and at 5 vocational education schools at the Hacettepe University. In this research; vocational education school's administrational personnel's qualifications, value and support given to personnel, capability of technological infrastructure, training needs of lecturers and personnel, financial capability and effort of creating resources, vocational education school's capability of responding needs of industry, teachers' and students' active participation to administrative issues are analyzed. To solve current problems, it is emphasized that Higher Education Council, lecturers and administrational personnel of universities and higher schools, local administration, industry chambers and industry should act accordingly. In the article; evaluations of correcting of vocational education schools' organizational problems, which needed for training employees to information societies, conclusions and suggestions are mentioned.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :