Peskütenin Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine bir Araştırma

Bu araştırmada Sivas ili ve çevresinden şansa bağlı olarak alınan 14 adet Pesküten örneği üzerinde kimyasal ve mikrobiyolojik araştırmalar yapılmıştır. Belirlenen değerler ortalama olarak şöyledir: Kurumaddede %30.96, su %69.04, yağ %3.66, yağsız kurumadde %27.30, toplam kül %4.92, kurumaddede kül %15.95, kurumaddede tuz %12.18, saf kül %1.13, protein %22.08, şeker ve benzerleri %0.295 ve asitlik derecesi 83.90 SH olmuştur. Bunun yanında ortalama mikrobiyolojik içerik; toplam bakteri sayısı 3.735x106/g, koliform bakteri sayısı 5.69x104/g, maya ve küf sayısı 1.398x104/g, laktik bakteri sayısı 1.997x106/g, proteolitik bakteri sayısı, 12.34x104/g ve lipolitik bakteri sayısı 10.14x104/g olarak belirlenmiştir.

A Research on Chemical and Microbiological Properties of Pesküten (Turkish with English Abstract)

In this study, the chemical and microbiological analysis of pesküten samples gathered from Sivas districts. In the chemical analysis, the dry matter 30.96%, water 69.04%, fat 3.66%, non-fat-dry matter 27.30%, total ash 4.92% ash in dry matter 15.95%, salt in dry matter 12.18%, minerals 1.13%, protein 22.08%, sugars and other components 0.295% and the acidity 83.90 SH as mean. As a results of microbiological analysis, the count of total bacteria 3.735x106/g, coliform bacteria 5.69x104/g, yeasts and molds 1.398x106/g, Lactic bacteria 1.997x106/g, Proteolytic bacteria 12.34x104/g and Lipolytic bacteria 10.14x104/g as mean.