Fırın Ürünlerinin Zenginleştirilmesi Açısından Peynir Altı Suyuna Bakış

Bu derleme gerek değerlendirilemeyen miktarı ve gerekse besin değeri bakımından sütçülük artıkları içinde önemli yeri olan peynir altı suyunun; gıda maddesi olarak yaşamımızda büyük öneme haiz, başta ekmek olmak üzere fırın ürünlerinin zenginleştirilmesinde kullanım imkanlarını özetleyecektir. Son yıllarda, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde, süt ve yağsız süt tozunun artan maliyetleri, yağsız süt tozunun yerini alabilecek katkı maddelerinin fırın ürünlerinde kullanılmasını hızlandırmıştır. Bunlardan peynir altı suyunun peynir üretimiyle birlikte ihtiyaç fazlası üretimi ve ucuzluğu gibi üstünlükleri, alanda kullanım imkanlarını artırmıştır.   

Possible Uses of Cheese Whey for Enrichment of Bakery Products (in Turkish)

Bu derleme gerek değerlendirilemeyen miktarı ve gerekse besin değeri bakımından sütçülük artıkları içinde önemli yeri olan peynir altı suyunun; gıda maddesi olarak yaşamımızda büyük öneme haiz, başta ekmek olmak üzere fırın ürünlerinin zenginleştirilmesinde kullanım imkanlarını özetleyecektir. Son yıllarda, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde, süt ve yağsız süt tozunun artan maliyetleri, yağsız süt tozunun yerini alabilecek katkı maddelerinin fırın ürünlerinde kullanılmasını hızlandırmıştır. Bunlardan peynir altı suyunun peynir üretimiyle birlikte ihtiyaç fazlası üretimi ve ucuzluğu gibi üstünlükleri, alanda kullanım imkanlarını artırmıştır.