Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gençlik Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Son 10 yıllık dönemde gençlik politikaları bağlamında yaşanan demokratik evrim süreci

Yazar kurumları :
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi1, Kırıkkale Üniversitesi2, Ondokuz Mayıs Üniversitesi3
Görüntülenme :
409
DOI :
Özet Türkçe :

Nüfusunun yaklaşık olarak yarısının 28 yaşın altında olduğu ve bu yönüyle Avrupa‟nın en genç ülkesi konumunda bulunan Türkiye, 20. yüzyılın ikinci yarısı boyunca Türk siyasal hayatına egemen olan vesayetçi anlayıştan ötürü, sahip olduğu bu büyük potansiyeli sağlıklı bir şekilde değerlendirememiş ve gençler çoğunlukla sınırlanması ve kontrol altında tutulması gereken negatif bir güç olarak tanımlanmışlardır. Ancak 21. yüzyıl Türkiye‟si gençlere yönelik bu olumsuz söylemin ve bu söylem uyarınca geliştirilen paradigmaların terk edildiği, gençlerin artık toplumun ana aktörlerinden ve kurucu unsurlarından biri haline geldiği ve tüm gelecek planlamalarının merkezine yerleştirildiği bir yönelime kavuşmuştur. Bu makalenin amacı, gençlere ve gençliğe dair yaşanan bu değişimi çeşitli göstergeler eşliğinde incelemektir.

Özet İngilizce :

Turkey, half of whose population is under age 28 and which is consi-dered to be one of the youngest country in Europe could not make use of the potential it had due to custody taking over the political life in the second half of the twentieth century and the youth was defined as the negative power since it was limited and held under control. How-ever, Turkey of twenty first century has gained a tendency which has left the negative discourse concerning youth and the paradigm of the discourse; where the youth has became one of the actors of the society and one of the founding component of society and has been put to the center of the plans for future. The purpose of this article is to survey the transformation concerning youth and youngs in line with the indi-cators of this change.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :