Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gençlik Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı devletinin modernleşme sürecinde eğitim temalı ilk gençlik örgütlenmeleri

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
361
DOI :
Özet Türkçe :

Sivil toplum kavramı genel anlamıyla, aile, devlet, piyasa ve siyasi alan dışında hak ve sorumluluk sahibi yurttaşların gönüllü olarak yarattığı, sorunlarını çözmek ve çıkarlarını korumak amacıyla kamusal alan ile özel alan arasında ya da bu alanların kesişiminde oluşturdukları bir alandır. Çoğulcu, özerk, katılımcı ve özünde toplumsal sorunların çözümüne dönük sivil etkinlikleri, ilişkileri, çıkarları içeren bu alan çeşitli yapılanmalar aracılığıyla bu taleplerini yaşama geçirmektedir. Eğitim, sağlık, çevre, kadın hakları, ekonomi, dayanışma ve gençlik alanlarında örgütlenmeler sivil hayatın genel yapısını oluşturur. Bu çalışmada özellikle Osmanlı Devleti'nin modernleşme sürecindeki gençlik örgütlenmeleri ele alınmaktadır. Cemiyetler dönemi olarak adlandırılan bu süreçte kurulan gençlik örgütlenmeleri öncelikle öğrenci dernekleri şeklinde kurulmuş, daha sonra spor, sanat, kültür ve son dönemde de siyasi alanlarda da gençlik örgütlenmeleri oluşturulmuştur. Gençliğin hızlı ve dinamik yapısının özellikle Osmanlı Devletinden günümüze sivil toplum alanlarında etkin rol aldıklarını vurgulama bu çalışmanın temel amacıdır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In general the concept of civil society is an area created by the responsible people as volunteers out of the family, state and the political area and it takes place in the intersection of these fields to protect their interests and solve their problems. This area includes pluralistic, autonomous, participative and civilian activities for the solution of the social problems and apply these demands by means of different organizations. Education, health, environment, women's rights, economy, solidarity and youth organization create the over all structure of the civil life. In this study, especially youth organizations of the Ottoman Empire at the time of modernization are discussed. Youth organizations at the time called period of associations primarly founded as student associations, later on sport, art, culturel and youth organizations at the last period in the political area formed. The primary objective of this study is to emphasize the roles of fast and dynamic structure of youth especially from Ottoman Empire to today.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :