Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gençlik Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gençlik araştırmaları üzerine bir karar destek sistemi önerisi: gençlik veri tabanı

Yazar kurumları :
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı1, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı2
Görüntülenme :
583
DOI :
Özet Türkçe :

Dünya nüfusunun giderek yaşlanmaya başladığı ve genç nüfusun önemi-nin giderek arttığı günümüzde gençlik, bulunduğu toplumun en önemli kitlesini oluşturmaktadır. Bu nedenle, Türkiye'de günümüze kadar gençli-ği konu alan birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Ancak gençlere yönelik planlama yapılırken, mümkün olan en geniş kitlenin gerçek ve güncel veri-leri ile çalışmanın önemine rağmen, gerçekleştirilmiş olan gençlik araştır-maları genellikle sınırlı bir ilgi grubuna veya konuya yönelik olmuştur. Bunun sonucunda da Türkiye'nin gençlik profilini elde etme konusunda yetersiz kalınmıştır. Kamuda, verilerin farklı kaynaklarda ve farklı formatlarda tutuluyor olması, kurumların veri analizinde kendi faaliyet alanını ilgilendiren noktalara odaklanması, bir bütünlük olmaması nedeniyle analiz sonuçları çok yönlü olamamaktadır. Ancak bu verilerin çok yönlü analizi, kurumların doğru zamanda doğru adımlar atması, stratejik ve taktik kararları doğru verebil-meleri, ihtiyaca yönelik projeler geliştirebilmeleri, doğru durum değerlen-dirmesi yapabilmeleri ve hizmet kalitesini artırabilmeleri açısından önem taşımaktadır. Bu da ihtiyaç duyulan verilerin farklı kaynaklardan ortak standartlar çerçevesinde temin edilerek tek merkezde toplanması ve araştırmaların bu veri kümesi üzerinden gerçekleştirilmesine imkan tanıyacak bir model ile mümkün olabilecektir. Bu çalışmada, yukarıda bahsedilen ihtiyaçları karşılayabilecek bir yapının önemine vurgu yapılmış ve bir model önerisi geliştirilmiştir.

Özet İngilizce :

In these days where the population is getting relatively older, the impor-tance of having a young population has been increasing. Therefore, various studies have been performed, targeting the youth in Turkey. Although it is crucial to work with real and up to date information of a population that is as broad as possible while making plans for the youth, the research studies that were conducted on youth have been intended to a limited group or a specific subject of interest. As a result, they were insufficient for obtaining the profile of the youth in Turkey. Since the data is stored in various forms at different sources, the institu-tions focus only on their field of activity while analyzing the data and there is a lack of data integrity, the results obtained from analysis does not reflect different views in the public sector. However, making analysis from vari-ous views is very important for the public institutions to make the right strategic and tactical decisions at the right time, to set up projects that meet the requirements, to make situation assessment properly and to improve the quality of service. This could be possible with the collection of the data from different sources to a single center within the framework of common standards and with a model that enables performing the analysis on the dataset from centralized source. In this study, a model that is capable of meeting the aforementioned requirements is proposed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :