Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gençlik Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Genç ve gençlik: sosyolojik bakış

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
663
DOI :
Özet Türkçe :

Gençlik, çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olarak tanımlanır. Bu dönemde genç, biyolojik, psikolojik ve sosyolojik değişimler yaşar. Gencin yaşadığı bu değişimler onun bazen olumlu bazen de olumsuz davranışlar göstermesine neden olur. Bu makalede gençlik dönemi, sosyolojik perspektiften incelenmektedir. Gençlik dönemine ilişkin sosyolojik kuramlarla TÜİK‟in 2012 verileri değerlendirilmeye çalışıl-maktadır. Gencin sosyalleşme sürecinde ve akran grupları içinde geliştirdiği davranışlar onların farklı bir kültür oluşturmalarına yol açmak-tadır. Bu nedenle gençlik ile ilgili yapılan çalışmalara gençlerin doğru-dan katılımını sağlayacak politikalar geliştirilmesi önem taşımaktadır.

Özet İngilizce :

Youth is defined as the transition period from childhood to adulthood. In this period, one experiences biological, psychological, and sociological changes. These changes the young experience causes him/her act sometimes in positive and sometimes in negative manners. In this ar-ticle, youth is discussed in a sociological perspective. TURKSTAT data is examined within the context of sociological theories. The behaviors that have been developed in youth‟s socialization process and in peer groups lead them develop a different youth culture. For this reason, it is substantial to develop social policies to enable direct youth participation in youth studies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :