Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gençlik Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Failures of educational politics in germa-ny: foundations of social inequality and educational tragedy of turkish youth

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
405
DOI :
Özet Türkçe :

Even though it is clear that the presence of Turkish youth with migra-tion background is nothing new in Germany, they are often still re-garded as the special or problematic case. Indeed, German education system has still been no comprehensive and fundamental approach to increase competencies in recognizing different cultures as a social real-ity. German education system with its selective characteristics helps to reproduce existing structures and hierarchies. Focused on the educa-tional experiences of Turkish youth in Germany with special references to the statistical data of Educational Report, PISA surveys, the paper alleges that rather than social capital, structural and institutional fac-tors deteriorate the educational and labor market integration and so-cial mobility of Turkish youth. The paper, thus, suggests that German education system that is structured by the multi-track system with its selective mechanism, context of negative reception against immigrants, failure of teacher recommendations, and lack of intercultural curricu-lum does not foster the multicultural climate in Germany and educa-tional progress of Turkish youth from disadvantaged families.

Özet İngilizce :

Almanya‟da göçmen geçmişe sahip olan Türk gençlerinin bu ülkedeki mevcudiyeti yeni bir olgu olmamasına rağmen, onlara hala özel ve problemli bir grup olarak yaklaşılmaktadır. Aslında, Alman eğitim sis-temi sosyal bir gerçeklik olarak farklı kültürleri kabullenme özelliğini geliştirecek temel ve kapsayıcı bir yaklaşıma henüz sahip değildir. Bu haliyle Alman eğitim sistemi sahip olduğu eleyici ve seçici nitelikleriyle vatandaşlar arasında varolan hiyerarşik yapıların yeniden üretilme-sine katkı sağlamaktadır. Almanya‟daki Türk gençlerinin eğitim dene-yimlerini Eğitim Raporları ve PİSA araştırmalarındaki istatistiksel veri-lere odaklanarak açıklayan bu çalışma, Türk gençlerinin eğitim ve emek piyasasına entegrasyonundaki başarısızlığında, onların sosyal ve kültürel sermaye gibi grup özelliklerinden ziyade, yapısal ve kurumsal faktörlerin geniş bir şekilde etkili olduğunu savunmaktadır. Sonuç ola-rak bu araştırma, Alman eğitim sistemini şekillendiren eğitim politikalarının, eleyici eğitim sisteminin, kültürlerarası bir müfredatın olma-masının ve tavsiye sisteminin başarısızlıklarının dezavatanjlı ailelerden gelen Türk gençlerinin eğitim süreçlerini ve çokkültürlü iklimi desteklemediğini öne sürmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :