Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gençlik Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bütçe politikalarının üniversite gençliğine sunulan hizmetler üzerindeki etkisinin incelenmesi ve değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı1
Görüntülenme :
341
DOI :
Özet Türkçe :

Genel olarak devletin bir yıllık gelir ve giderlerini tahmin eden ve bir belge niteliğinde olan bütçelerin aynı zamanda ekonomik, mali, siyasi ve sosyal birtakım etkileri bulunmaktadır. Hükümetlerin taahhütlerini yerine getirmelerinin birer aracı olan bütçelerle kamusal harcamalara müdahale edilmektedir. Üniversite gençliğine sunulan temel iki hizmet bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sosyal bir transfer niteliğinde olan burs ve kredi hizmeti diğeri ise barınma hizmetidir. Barınma hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için ise yurt yatırımlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Merkezi yönetim bütçeleri ile tahsis edilen ödeneklerin üniversite gençliğine sunulan hizmetler üzerinde etkin, etkili, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığı gerek hükümetler açısından gerekse mali disiplin açısından oldukça önemlidir. Aksi durumda ise bütçe açıkları borçlanma yoluyla kapatılmakta ve bu durum ağır faiz yükünü beraberinde getirmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In generally, the budgets, which is the state and a document that pre-dicts an annual income and expenditure, at the same, economic, finan-cial, political and social effects of a number are available. It is through the governments budgets which is a tool for them to carry out their commitments, intervene in public expenditure. There are two main services offered to the youth of the university. The first of these is grant and loan service that the nature of a social transfer and the other is housing service. In order to fulfill Housing services, investments are needed the dormitory building. Appropriations allocated by the cen-tral government budgets is very important for governments to fiscal discipline as well as in terms of services provided to the youth of the university on the efficient, effective, economic and efficient usage or. Otherwise it is closed this is budget deficits by borrowing and brings heavy interest burden.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :