Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yurtdışında bulunan türk çocuklarının eğitimleriyle ilgili sorunları ve çözüm önerileri

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
397
DOI :
Özet Türkçe :

Toplumların gelecegini emanet edecekleri bireyleri yetistirmek en zor islerden birini olusturur. Bu görevin yurt dısı ortamlarda daha bilinçli ve disiplinli yapılması gerekir. “Yurt dısındaki Türk çocuklarının egitimiyle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri nelerdir?” sorusuyla bu arastırmanın problemi belirlenmistir. Arastırma problemini çözmek üzere tarama modelinden yararlanılmıstır. Çalısma evreni olarak genelde yurtdısında bulunan Türk vatandası aileler ve bunların egitim ortamları, özelde de Belçika, İsviçre, Almanya ve Avusturya’daki aileler seçilmistir. Arastırmacıların 2007 Haziran ve 2009 mayıs ayında bu ülkelere yaptıkları ziyaretlerinde arastırmanın verileri toplanmıstır. Arastırmanın verileri literatür taraması, kayıt ve raporların incelenmesi, gözlem ve görüsme teknikleriyle saglanmıstır. Yarı yapılandırılmıs görüsme formuyla 30 Türk vatandası ve 20 ögretmenle mülakat yapılmıstır. Kullanılan tekniklerle saglanan verilere dayanarak arastırmaya esas teskil edecek sonuçlar ortaya konulmus ve öneriler gelistirilmistir. Yurtdısında bulunan Türk çocuklarının egitim sorunları arasında okullardaki egitim dilini bilmemelerinden kaynaklanan basarısızlık, bu dili ögrenenlerden bir bölümünün de ana dillerini bilememe, kültürel iliskilerinde yetersizlik sorunları bulunmaktadır. Ailelerin çocuklarıyla ilgilenmeme, Türkçe ve Türkçe Kültür Derslerine, bilgilenme ve bilinçlenme etkinliklerine katılmama, iletisimsizlik ve aile iliskilerinde kopukluk sorunları da vardır. Türk temsilciliklerinin ve ögretmenlerin de daha özverili çalısmaları beklenmektedir. Sorunların çözüm yöntemlerinden biri isbirligi sürecini isletmektir. Yurt dısında okul aile isbirliginin bilinçli, yeterli ve sürekli yapılması gerekir. Ana ve babaların bu yönde hazırlanması ve isbirliginin gereklerine inandırılması gerekir.

Özet İngilizce :

It is one of the most difficult deeds to bring up individuals to whom people can entrust the future of the societies. This task should be done in a more conciously and disciplined way abroad. This study has addressed the question of “What are the problems and the proposals of Turkish children abroad in relation education?” Survey method is used in attempting to answer the research question of the study. For the purposes of this study, the general population consists of Turkish families who are living abroad and the educational environment they face, the representative sample is the families from Belgium, Switzerland, Germany and Austria. In June 2007 and in May 2009, the researchers visited some places and gathered data for the study. Collection of data was provided by means of literature reviews, analysis of the records and reports, observations and interviews. 30 Turkish citizens and 20 teachers were asked to participate in semi-structured individual interviews. The result of the research has been reached with the data gathered by means of different techniques used, and some suggestions were made. Turkish children abroad have some educational problems. Failure stemmed from not knowing the language used in schools, inability to speak mother tongue in spite of the communicative competence they have in the target language, inadequacy in cultural relationships are some of these problems. Also there are problems related to Turkish families, for example some families are ignorant about their children, they don’t give importance to Turkish ve Turkish Cultural Lessons, they are relunctant to take part in enlightening and awareness raising activities, there is a lack of effective communication and coldness among family members. It is expected that Turkish representatives and teachers should work in a more devoted way. One of the solutions is to carry out cooperation. An effective, deliberative and constant cooperation should be formed between the schools and the families abroad. Lastly the parents should be informed and convinced about the importance of the cooperation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :