Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yönetici adayı öğretmenlerin yöneticiliği tercih nedenleri

Yazar kurumları :
Doktora Ögrencisi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü1, Gaziosmanpasa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü2
Görüntülenme :
398
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, yönetici adayı öğretmenlerin (YAÖ) yöneticiliği tercih nedenlerini belirlemek amaçlanmıştır. YAÖ’lerin, niçin yönetici olmak istediklerinin bilinmesi, yönetim kademesinin niteliğinin öngörülebilmesi ve gerekli tedbirlerin alınabilmesi bakımından önemli görülmektedir. Araştırmanın örneklemini, Tokat merkez ilçedeki ilk ve orta öğretim kurumlarında çalışan ve 2006 yılında müdür yardımcılığı sınavına giren 199 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada; YAÖ’lerin önemli bir bölümünün, öğretmenlik mesleğini ya kısmen sevdiği ya da hiç sevmediği; öğretmenliği meslek sahibi olabilmek için ya da aile-çevre yönlendirmesi ile seçtikleri; yarıdan fazlasının yöneticilik yapabilmek için eğitime ihtiyaç duydukları bulgularına ulaşılmıştır. YAÖ’ler, uygulamaya dayalı yetiştirme modeli beklentisi içindedirler. YAÖ’lerin, yöneticilikte en önemli hedefleri, okulu etkin ve örnek okul haline getirmektir.

Özet İngilizce :

This study aims at identifying the reasons why teachers candidates for administration opts for administration. With a view to foreseeing the quality of administration rankings and taking necessary measures, it bears importance to know the teachers candidate for administration, the reasons why they want to be administrators. The sampling of the study consists of 199 teachers who have been working at elementary and secondary schools in Tokat and took the exam for the position of Deputy Administrator in 2006. In the research, a significant number of the teachers candidates for administration either like teaching a little or do not like it at all and have chosen teaching in order to have a job or as a result of the guidance of their family. More than half of the teachers candidates for administration need education for taking part in the administration. The teachers candidates for administration expect an educating model that is based on practice. The main target of the teachers candidates for administration is to make their school efficient and exemplary.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :